Archief Oostende: afvoer van archief

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen werd tijdens de voorbije drie maanden 82,17 strekkende meter archief zonder administratieve, juridische of historische waarde uit de periode 1955-2011 afgevoerd.  

De jaarlijkse afvoer (vernietiging) van dergelijke dossiers is een noodzaak en past binnen  een goed archiefbewaringsbeleid.  We gaan daarbij niet willekeurig tewerk.  Eerst stelt de archivaris een lijst op van dossiers die voor vernietiging in aanmerking komen.  Ze baseert zich hiervoor op de verplicht te volgen selectierichtlijnen van het Algemeen Rijksarchief. 

 

De archivaris legt de lijst ter goedkeuring voor aan de Algemeen Rijksarchivaris.  Na goedkeuring door de Algemeen Rijksarchivaris, wordt de goedgekeurde lijst voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.  Pas nadat de lijst ook door het College werd goedgekeurd, wordt overgegaan tot effectieve vernietiging van de dossiers.   Door de afvoer van de dossiers konden de diensten tijdelijk geen nieuwe dossiers overdragen.  Hierdoor zijn er nu ook geen aanwinsten te melden.

 

Datum van het bericht: dinsdag 20 juni 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws