Opgemerkt en meegedeeld: Archiefbank Vlaanderen: Oostendse bronnen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

In het Stadsarchief van Oostende wordt heel wat archief van en over Oostende bewaard.  We bewaren er in de eerste plaats het archief van de Stad en de deelgemeenten Stene, Zandvoorde en  Mariakerke.  Daarnaast bezitten we ook nog archief van diverse andere archiefvormers uit Oostende: verenigingen, bedrijven, families, particulieren, enz.  Een volledig overzicht vind je op de Archiefbank Oostende.
 
Maar ook op andere plaatsen wordt heel wat archief van  Oostendse archiefvormers bewaard.  In het Algemeen Rijksarchief vind  je het archief van publiekrechtelijke instellingen (gemeente, provincie, ministerie, kerkfabrieken, notarissen, enz.) en privaatrechtelijke instellingen.  Je kan de inventarissen raadplegen via de website van het Algemeen Rijksarchief .
 
Daarnaast zijn er ook heel wat archieven van andere privaatrechtelijke archiefvormers die  her en der bewaard worden.  Het is niet altijd eenvoudig om dergelijke archieven terug te vinden.  Maar op de Archiefbank Vlaanderen vind je een overzicht van allerlei archiefvormers, met vermelding van de vindplaats, de inhoud van het archief en eventuele raadplegingsmodaliteiten.   Het loont dus de moeite om ook eens een kijkje te nemen op de website van Archiefbank Vlaanderen als je op zoek bent naar andere bronnen om de geschiedenis van Oostende te bestuderen. 
juni

Klik hier voor meer info.
(med.)

Datum van het bericht: dinsdag 20 juni 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws