ODILE: digitaal lenen en lezen via cloudLibrary

ODILE = Oostende/Ouderen + digitaal + lenen/lezen

In ’t kort

In de bib van Oostende loopt het project ODILE. Samen met CultuurConnect onderzoeken we of e-boeken aanslaan bij een groep die er grote voordelen kan bij hebben. Mensen die minder mobiel zijn moeten gemakkelijk van thuis uit kunnen lenen en lezen uit de collectie van de bib. Onze ervaringen met ouderen kunnen helpen om deze digitale dienstverlening ook aan te bieden aan andere doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn.

De uitdagingen

  • Een nieuwe dienstverlening uitbouwen voor senioren en hen er actief bij betrekken, met hen en voor hen.
  • Mensen die het moeilijker hebben met nieuwe technologie motiveren om er toch van te proeven en gebruik van te maken. In samenwerking met ergotherapeuten werken we aan een aangepaste methodologie op maat van deze doelgroep.
  • Deze ervaringen op maat van ouderen vertalen naar een brede strategie rond digitale diensten voor de bib, in samenwerking met welzijn en sociaal beleid.
  • Een interessante collectie Engelstalige boeken samenstellen die het brede publiek aanspreekt.

De ambitie

De juiste omkadering geven om ouderen en andere doelgroepen zelfstandig e-boeken te laten lenen en lezen.

Filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=bUhK3w-neXY&feature=youtu.be

https://youtu.be/CLVNIsZbdno

Project nu

Op dit ogenblik zijn er iedere week ODILE-workshops in de bib van Oostende. Samen met leden van de doelgroep (onze ODILE-ambassadeurs), de teamleden en twee ergotherapeuten werken we aan een begeleiding op maat. We sturen bij en verfijnen verder onze aanpak. Na Pasen finaliseren we dit luik: een werkbare tool voor de bibmedewerkers en onze gebruikers. 

Datum van het bericht: donderdag 24 augustus 2017
Toon alle nieuws