Schenkingen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
We kregen volgende nieuwe schenkingen:

Zr. C.J. De Mey schonk diverse foto’s van de Vuurtorenwijk en meer bepaald van de basisschool in de Stokersstraat.

Norbert Hostyn schonk een aantal dia’s van diverse gebouwen en straten in Oostende.

Ivan Van Hyfte schonk diverse foto's, dia’s en drukwerk.

Het gemeentebestuur van Bredene droeg vijf bouwdossiers over van de Prins Albertlaan. 

Micheline De Ridder schonk één bouwdossier van een huis in de Graaf de Smet de Naeyerlaan uit 1927 door architect A. Daniels voor weduwe François De Ridder.  

 

 

 

De schenkingen zijn of worden binnenkort verwerkt en zullen dan te zien zijn op de Archiefbank Oostende en/of Beeldbank Oostende.

 

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws