Archivalia Jacobus Janssens

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Onlangs kreeg het Archief een bijzondere schenking binnen.

Het gaat om 109 originele transportbrieven uit de tweede helft van de 18de eeuw (1760-1791) waarin de Franse overheid aan kapitein Jacobus (Jacques) Janssens de toestemming geeft om vanuit een Franse haven naar Oostende te varen.

De verklaringen waren al die tijd in het bezit van zijn afstammelingen, de familie Janssens. Het was evenwel de uitdrukkelijke wens van wijlen Baudouin Janssens om de archivalia aan het stadsarchief van zijn thuisstad Oostende te schenken, een verzoek dat zijn weduwe, mevrouw Claire Janssens-Grégoire nu heeft ingewilligd. 

De schenking werd aanvaard en zal worden ontsloten als een aparte archiefcollectie onder het nummer BE/SAO/AC084

Jacobus Fidelis Janssens was de zoon van Antonius en Maria Francisca Bauwens. Hij werd geboren in Oostende op 19 juli 1729 en overleed er op 10 maart 1810.

Hij huwde een eerste maal op 20 mei 1761 in Oostende Jacoba Catharina Duninck. Hij kreeg met haar drie kinderen. Jacoba overleed in Oostende op 30 juni 1767.

Jacobus Fidelis huwde een tweede maal in Oostende op 9 januari 1768 met de 24-jarige Maria Anna Huyse. Met zijn tweede vrouw kreeg Jacobus maar liefst 15 nakomelingen. Eén van zijn kleinkinderen was Karel Janssens, burgemeester van Oostende. 

Om den brode was Jacobus vrije bylanderman d.i. schipper van een platbodem of kustvaartuig. Later werd hij winkelier.

Het ambacht der 'vrije billanderlieden' verkreeg zijn wettelijk statuut door een Ordonnantie van Oostende van 24 oktober 1609: zij alleen mochten in de haven goederen lossen, laden en in- en uitvoeren.

 

Bronnen :

- BOWENS, J. Nauwkeurige beschrijving der oude en beroemde zeestad Oostende. Brugge, 1792, p. 106, 148.

- DE BROUWERE J. Vlaamse Stam. (1985), p. 418.

- JANSSENS André. Mail aan Stadsarchief Oostende, 08.09.2017.

- Volkstelling, 1798.

 

 

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws