Jobstudenten in het Archief

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
In juli en augustus hebben vier jobstudenten meegeholpen in het Archief.

De vorige jaren hadden we de jobstudenten vooral ingezet voor de verwerking van iconografisch materiaal en meer bepaald de verwerking van de affiches, dia’s, kaarten en plannen, enz.   Dit jaar hebben we hen vooral ingezet voor het wegwerken van ongeordend archief.   Dit archief dateert van de periode vóór 1996, d.w.z. vóór de oprichting van de dienst Archief, dus vóór er een uitgewerkte procedure was om dossiers in goede orde naar de archiefkelder over te dragen.  

Het gaat om duizenden administratieve dossiers van allerlei stedelijke diensten die destijds zonder enige vorm van schoning, orde of inventarisatie in de archiefkelder zijn beland en daar zijn blijven liggen.   

De jobstudenten kregen als opdracht om van al deze dossiers plaatsingslijsten te maken, d.w.z. de titel, het onderwerp, de dienst, de begin- en einddatum en het kenmerk van elk dossier in een lijst op te nemen, een nummer toe te kennen en de dossiers vervolgens te verpakken in archiefmappen en –dozen. 

Met hun vieren hebben ze zo 5.295 dossiers verwerkt, goed voor ca. 110 strekkende meter archief. 

Aan de hand van die plaatsingslijsten kan de archivaris nu nagaan welke dossiers geen administratief, juridisch of historisch belang meer hebben en de procedure in gang zetten om tot vernietiging van die dossiers over te gaan . De overige dossiers worden gearchiveerd en opgenomen in de inventaris van de Archiefbank Oostende.

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws