Overdrachten Archief

Na de afvoer van archief tijdens het voorjaar, konden we tijdens de zomer weer een aantal overdrachten ontvangen. Volgende diensten droegen hun archief over.

Dienst Cultuur: 11 dozen dienstarchief

Dienst Bestuurszaken: notulen van het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, Burgemeesterbesluiten en Secretarisbesluiten van 2015-2016. 

Dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen: 76 dozen over stadsgebouwen. 

Dienst Stedebouwkundige Vergunningen: 2.507 bouwdossiers van de periode 2010-2013. 

Dienst Milieu: 163 milieudossiers.

 

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws