Overdrachten Archief

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Na de afvoer van archief tijdens het voorjaar, konden we tijdens de zomer weer een aantal overdrachten ontvangen. Volgende diensten droegen hun archief over.

Dienst Cultuur: 11 dozen dienstarchief

Dienst Bestuurszaken: notulen van het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, Burgemeesterbesluiten en Secretarisbesluiten van 2015-2016. 

Dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen: 76 dozen over stadsgebouwen. 

Dienst Stedebouwkundige Vergunningen: 2.507 bouwdossiers van de periode 2010-2013. 

Dienst Milieu: 163 milieudossiers.

 

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws