Werkzaamheden Tweebruggenstraat: update timing!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
In de week van 6 november 2017 start Infrabel met de opbraak en de vervanging van een gedeelte van de rijweg in de Tweebruggenstraat. Tevens wordt ook de slijtlaag van de twee bruggen vernieuwd.

Het gedeelte dat wordt vernieuwd is de overweg (OW94) die vroeger aansloot op een spoor. Het betreft het uitbreken van het spoor in de rijbaan.

De werkzaamheden zouden normaliter maar één week in beslag nemen. De aannemer heeft evenwel wat vertraging opgelopen waardoor de brug pas zal worden open gesteld vanaf woensdagmorgen 15 november (vóór 06.00 uur). 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Enkel voor fietsers blijft de doorgang gegarandeerd. Het autoverkeer kan de gebruikelijke omleiding gebruiken. Om de toegang tot Romac Fuels te garanderen, wordt een tijdelijk in- en uitrit voorzien over de Konterdambrug-Noord (= de zeewaartse brug).

Tezelfdertijd start het Vlaams Gewest met de vernieuwing van de slijtlaag op de brug aan het benedenhoofd van de Doksluis. Dit is de brug in het verlengde van de Vergunningenstraat. De werkzaamheden duren van 6 tot en met 10 november 2017.

Aansluitend zal de slijtlaag op de Konterdambrug Zuid (de landwaartse brug) vernieuwd worden.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd. Tijdens spitsuren zorgt de Lokale Politie voor verkeersregeling.

Datum van het bericht: vrijdag 13 oktober 2017
Toon alle nieuws