Nomineer jouw kandidaat voor de Prijs Cultuurraad 2017

Elk jaar reikt de Cultuurraad de Prijs Cultuurraad Oostende uit. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende.

Vorig jaar ging de prijs naar Willy Barbier van Radio Amateur Club UBA-OST. Zijn voorgangers waren onder andere Roland Desnerck (1988), mevrouw Aiméé Thonon (1995), Filmclub 62 (1997) en Xavier Tricot (2013).

Elke Oostendenaar of Oostendse vereniging kan een persoon of vereniging voordragen. De nominatie gebeurt schriftelijk voor 1 december 2017. Tijdens de Algemene Vergadering van 14 december 2017 worden de kandidaten voorgesteld en kent de Cultuurraad bij stemming de Prijs voor 2017 toe.

Op 17 februari 2018 wordt de Prijs Cultuurraad 2017 uitgereikt aan de laureaat, in Cultuurcentrum De Grote Post.

Wie graag een kandidaat nomineert, dient zelf Oostendenaar te zijn of een Oostendse vereniging te vertegenwoordigen. De voordracht van deze kandidaat gebeurt schriftelijk of via mail, met een gemotiveerde tekst van maximaal één A4-bladzijde en opgesteld in het Nederlands.

Het volledige reglement is te verkrijgen bij het secretariaat van de Cultuurraad, dit kan op aanvraag via mail naar cultuurraad@oostende.be .

Datum van het bericht: vrijdag 17 november 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws