‘Tot elke Prijs’ belicht 130 jaar vissersopstand

Sinds november 2017 blikten we muzikaal, vertellend en beeldend terug op de vissersopstand in Oostende. Als sluitstuk organiseert de dienst Cultuur van de Stad twee lezingen. Schrijf je hier in!

Schrijf je hier in voor de lezingen van Tot elke prijs

Het gestolde land. De sociaal-economische geschiedenis van België

Gezien het Oostendse project ‘Tot Elke Prijs’ gebaseerd is op de ongelijke strijd in de visserij die in Oostende zijn orgelpunt bereikte met de vissersopstand van 1887, willen we deze kustgebonden sociaal-economische situatie breder te kaderen en te koppelen aan soortgelijke opstanden en protesten in andere industrietakken in België; zoals de mijn- en staalnijverheid in Wallonië en de textielnijverheid in textielsteden zoals Gent en Aalst. Naast het historische kader kijken we graag naar de sociale welvaartstaat op vandaag.

Hoe werd de Belgische welvaartsstaat geboren, en hoe houdt ze zich in stand? Op deze twee vragen gaat Kristof Smeyers, auteur van Het gestolde land. Een economische geschiedenis van Belgie (Polis, 2016), in vanuit een historisch perspectief. In de eerste lezing, ‘De Belgische belle époque’, vertelt hij het verhaal van een jonge, agressief-liberale en geïndustrialiseerde natie die in het laatste kwart van de negentiende eeuw balanceerde tussen economische bloei en sociale strijd. Was het economische prestige van het België van Leopold II maar mogelijk door uitbuiting en repressie—zowel in de kolonie als in eigen land? Op het eind van de negentiende eeuw roerden niettemin allerlei nieuwe krachten zich over heel Europa, en die krachten spraken in opruiende taal over arbeidersemancipatie, stakingsrecht en zelfs revolutie. Als arbeiders rechten wilden, moesten ze daarvoor strijden.

De tweede lezing, ‘Een gestold land?’, trekt deze lijn door naar vandaag: is de strijd gestreden? Daarbij gaan we dieper in op de ontstaansgeschiedenis van de huidige welvaartsstaat, met haar wortels in een interbellum dat werd getekend door politieke instabiliteit en economische crises, en met haar ‘officiële’ geboorte in het Sociaal Pact van 1944. Hoe ziet die welvaartstaat er vandaag eigenlijk uit, en hoe treedt zij de toekomst tegemoet? Wanneer is zij haar vanzelfsprekendheid verloren? Is, zoals sommigen beweren, de houdbaarheidsdatum van het Belgische systeem verstreken? Hebben het Belgische wafelijzer en een steeds meer globale en competitieve economie het strijdbare karakter van onze welvaartsstaat gestold? Deze vragen krijgen maar een antwoord als we ze in de context van het Belgische verleden plaatsen.

Praktisch:

Dinsdagavonden 8 en 22 mei 2018 om 19.30 uur, Stadsmuseum, Langestraat 69, 8400 Oostende.

Toegang: gratis maar inschrijven is verplicht via www.oostende.be/cultuur.

Achteraf is er mogelijkheid om na te kaarten in het visserscafé van het museum.

Datum van het bericht: woensdag 21 maart 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws