Vacature: statutair coördinator Interne Communicatie bij de dienst Personeel (A1a-A3a) (deadline: 01 juni 2018)

Er wordt een gelijktijdige wervings- en bevorderingsselectie georganiseerd voor de statutaire betrekking van coördinator Interne Communicatie bij de dienst Personeel.

Er wordt een selectie georganiseerd voor de statutaire betrekking van coördinator Interne Communicatie (niveau A) bij stadsbestuur Oostende. De Stad organiseert een gelijktijdige wervings- en bevorderingsselectie waarbij één en hetzelfde vergelijkend examen wordt afgenomen en waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat.  Er wordt eveneens gebruik gemaakt van de procedure externe mobiliteit, waardoor ook kandidaten van het Sociaal Huis Oostende kunnen deelnemen aan de bevorderingsselectie.  Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

 • Uitwerken intern communicatiebeleid van de stad Oostende en verstrekken van beleidsadvies: uitwerken en invoeren van diverse communicatiekanalen en netwerk-/infomomenten. Vertalen van beleidsinformatie op het juiste niveau per doelgroep. Adviezen formuleren inzake interne communicatie voor de diensten, directies en het bestuur.
 • Beheer communicatiekanalen en produceren content: organiseren infomomenten voor diverse doelgroepen (infosessies, onthaaldagen, enz.), hoofdredactie personeelsblad, redactie diverse interne brochures, redactie nieuwsberichten en interne nieuwsbrief, redactie digitale schermen, beheer SharePoint als intranetkanaal en digitale samenwerkingsomgeving, enz.
 • Begeleiding diverse interne (verander)projecten: bewaken van interne informatienoden bij (verander)trajecten en creëren van draagvlak bij het personeel.
 • Evenementen en acties organiseren binnen Werkappreciatie: organiseren van diverse evenementen voor het personeel met oog op employer branding.

PROFIEL

 • Je bent een geboren communicator met oog voor wervende content. Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je hebt een vlotte pen en kan moeilijke informatie vertalen op elk personeelsniveau
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands
 • Je hebt affiniteit met digitale media en digitaliseringsprocessen
 • Je werkt zelfstandig en met oog voor kwaliteit
 • Je werkt planmatig en georganiseerd
 • Je bent creatief en hebt zin voor initiatief

 

 • Affiniteit en/of ervaring met openbare besturen is een pluspunt
 • Affiniteit en/of ervaring met interne communicatie is een pluspunt.

PRESTATIEBREUK: voltijds

BIJKOMENDE VOORDELEN

 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst)
 • Fietsvergoeding
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V

WERVINGSVOORWAARDEN

 1. houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau A (master/licentiaat) bij voorkeur in een voor de functie relevante richting (communicatiewetenschappen, talen, enz.)
 2. slagen in een vergelijkend wervingsexamen

Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

BEVORDERINGSVOORWAARDEN

 1. titularis zijn van een graad van niveau C of B met minimaal vier jaar niveauanciënniteit  in B en of C.
 2. vastbenoemd zijn of aangesteld zijn in contractueel verband na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen
 3. slagen in een vergelijkend bevorderingsexamen

Aan de voorwaarden 1 en 2 moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.


Selectieprogramma

Preselectie
Indien er meer dan 10 kandidaten zijn ingeschreven wordt een voorafgaande preselectie georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst.

Vereist minimum : 12/20

De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef.

 

Schriftelijke en mondelinge proef 

Er wordt een postbakoefening (analyse, schrijf- en presentatieoefening) die verband houdt met de functie aangeboden. De kandidaat bereidt gedurende 90 minuten deze oefening voor. Tijdens de mondelinge proef licht de kandidaat zijn aanpak van de oefening toe aan de selectiecommissie. Deze proef strekt ertoe de vaardigheden van de kandidaat, het schrijf- en presentatievermogen, het inzicht in materie inzake interne communicatie en de wijze waarop de kandidaat zijn persoonlijke ideeën uiteenzet te beoordelen.
Vereiste minimum: 60/100.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen digitaal. De kandidatuur bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma enkel voor de deelnemers aan de wervingsselectie) en een curriculum vitae moet uiterlijk op 01 juni 2018 via het digitaal loket aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Bij het indienen van de kandidatuur moet duidelijk vermeld worden als u deelneemt aan de wervings- of de bevorderingsselectie.

INFORMATIEVERGADERING
Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd. Die vergadering vindt plaats op maandag 28 mei 2018 om 18:00 uur in de Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis.

Contactpersoon: Michel Vermeersch, 059/25.82.21

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als bijlage gaat een functiebeschrijving van coördinator Interne Communicatie bij de dienst Personeel.

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid of handicap.

Datum van het bericht: dinsdag 15 mei 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws