Vraag nu de sociaal pedagogische toelage aan

Wie in Oostende woont en een niet-werkend kind met een beperking van ten minste 66% verzorgt en opvoedt, kan daarvoor jaarlijks een premie krijgen als waardering voor deze bijzondere zorgen.

Doe de aanvraag vóór 01 augustus!

Alle formulieren en bijlagen vind je hier.

De premie wordt principieel uitbetaald aan de persoon aan wie de bijkomende kinderbijslag wordt uitbetaald en thuis (niet noodzakelijk permanent) de zorg en de opvoeding op zich neemt.

Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden voldoen : 

  • De aanvrager moet minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven.
  • Het kind mag niet ouder zijn dan 20 jaar, tenzij een attest van bewindvoering ‘op maat’ van de persoon die bescherming nodig heeft kan worden voorgelegd.
  • De aanvrager moet een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat het kind getroffen is door een beperking van minstens 9 punten (totaal pijlers) of 4 punten eerste pijler of 66%.
  • De aanvrager moet een schoolattest bezorgen of een attest van de instelling waar het kind verblijft en waaruit de verblijfperiodes van het kind blijken.

De toelage bedraagt 150 euro per jaar voor een kind dat heel het jaar door thuis wordt verzorgd en opgevoed en dat geen school kan bezoeken.

De toelage bedraagt 75 euro per jaar voor een kind dat enkel ’s avonds, tijdens de weekends en/of de vakantieperiodes thuis wordt opgevangen.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de situatie.


Opgelet!

Hou er rekening mee dat de aanvraag volledig moet zijn en samen met de nodige bijlagen vóór 01 augustus van het lopende jaar moet worden ingediend!


Aanvraag

Alle formulieren en bijlagen vind je hier.

Datum van het bericht: vrijdag 25 mei 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws