Mantelzorger? Kom naar de Trefdag!

In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Dat zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur. Op 27 juni kunnen alle mantelzorgers terecht op een heuse Trefdag in OC De Blomme.

Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning, zoals toegankelijke informatie en psychosociale ondersteuning, maar ook aan contact met lotgenoten of aan een kortstondige vervanging. Om aan deze behoefte te beantwoorden gaat de stad Oostende aan de slag rond het thema mantelzorg, en dit in samenwerking met het sociaal innovatiebureau !DROPS. De bedoeling is om mantelzorgers samen te brengen, hen te versterken en in te pikken op hun concrete noden en behoeften.

In OC De Blomme wordt een gratis Trefavond georganiseerd voor Mantelzorgers. Het programma van de avond omvat de voorstelling van een co-creatief traject waarbij je als mantelzorger zelf het project kan helpen vormgeven. Er is ook een workshop over noden en behoeften van mantelzorgers.

Ben jij mantelzorger en heb je interesse om jouw stem te laten horen op deze ontmoetingsavond?

De gratis Trefavond Mantelzorg vindt plaats op woensdag 27 juni om 19.00 uur in OC De Blomme (Chrysantenstraat 30). Inschrijven in kan in één van de Ontmoetingscentra of via ontmoeten@oostende.be 

Datum van het bericht: woensdag 13 juni 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws