Nieuwe procedure voornaamswijziging

Vanaf 1 augustus 2018 kan je bij de dienst Burgerzaken van de stad Oostende een aanvraag doen om je voornaam te wijzigen. De nieuwe procedure zal sneller en eenvoudiger verlopen.

Vanaf 1 augustus 2018 kan je bij de dienst Burgerzaken van de stad Oostende een aanvraag doen om je voornaam te wijzigen. De nieuwe procedure zal sneller en eenvoudiger verlopen. Tot op heden moest een voornaamswijziging aangevraagd worden bij de overheidsdienst Justitie. Vanaf 1 augustus 2018 wordt deze bevoegdheid overgedragen aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand (ABS) van de gemeente. De bevoegdheid om een familienaam te wijzigen, blijft wel bij de minister van Justitie.

Hoe verloopt de procedure?

Een persoon die de voornaam wil veranderen, kan een verzoek indienen:

  • bij de ABS van de gemeente waar men is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister.
  • als men in het buitenland verblijft en niet is ingeschreven in de registers: bij de ABS van de gemeente waar men laatst was ingeschreven.
  • als men niet is ingeschreven in België en niet in het buitenland verblijft: bij de ABS van het eerste district van Brussel.

Na controle van de documenten kan de voornaamsverandering worden toegestaan op voorwaarde dat:

  • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden. In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Binnen de drie maanden na het verzoek schrijft de ambtenaar van Burgerlijke Stand die de voornaamswijziging toestaat, dit in de registers over. De voornaamsverandering gaat in op de datum van overschrijving.

Als de ambtenaar van Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

De nieuwe procedure zal dus veel eenvoudiger en sneller kunnen verlopen. Voorheen kon dit tot anderhalf jaar duren. Met de nieuwe procedure kan dit maximaal 3 maanden zijn en dat enkel als er bijkomend onderzoek nodig is. Zijn alle documenten in orde, dan duurt het hooguit enkele dagen.

Transgenders kunnen ook een verzoek tot voornaamswijziging doen. Voor hen volstaat een verklaring op eer dat hun geslacht in hun geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit, die ze bij hun verzoek toevoegen.

Deze procedure is voorlopig kostenloos.

Kijk voor alle voorwaarden op www.oostende.be/voornaamswijziging of maak een afspraak voor een voornaamswijziging.

Datum van het bericht: woensdag 01 augustus 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws