Ontmoetingsdag over Vrijwillige Terugkeer

Op donderdag 22 november vindt een ontmoetingsdag over Vrijwillige Terugkeer plaats in De Grote Post in Oostende.

Tijdens deze voormiddag organiseren we verschillende workshops waarbij het middenveld van Oostende en kustregio meer te weten komt over ‘Vrijwillige Terugkeer’ en het ruimere thema ‘Mensen Zonder Wettig Verblijf’.

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven is wél nodig en kan via naomi.maene@oostende.be.

Deelnemers kunnen 2 workshops volgen, gelieve bij de inschrijving al meteen uw voorkeur te vermelden. Aansluitend bieden we een broodjeslunch aan.


Wanneer?

Donderdag 22 november, 9u – 14u.

Locatie

De Grote Post, zaal Dactylo

Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende

Programma

  • 9u-9u20: onthaal en koffie
  • 9u20 – 10u: welkom en inleiding
  • 10u-11u15: Workshops Blok 1
  • 11u15-11u30: Koffiepauze
  • 11u30-12u45: Workshops Blok 2
  • 12u45 – 14u: Broodjeslunch & netwerkmoment

Workshops

A. Wat is Vrijwillige Terugkeer? (Enkel in Blok 1)

Voor iedereen die nieuw is in het thema of het basisprogramma nog niet kent. We behandelen de ondersteuning van het programma Vrijwillige Terugkeer, wie waar recht op heeft en waar je kan intekenen. De precieze werking van re-integratiesteun, samen met enkele praktijkvoorbeelden komen aan bod.

Door: CAW Noord-West-Vlaanderen en Caritas Int.

B. Dringende Medische Hulp (Enkel in Blok 1)

Voor mensen zonder wettig verblijf wordt het recht op gezondheidszorg georganiseerd door de bevoegde diensten bij het OCMW. In deze workshop krijg je een uiteenzetting van hun werking, wat precies onder dit recht valt en wat de voorwaarden zijn. Zowel het recht op dringende medische hulp als de toepassingen in de praktijk komen aan bod.

Door: Agentschap voor Integratie en Inburgering en Sociaal Huis Oostende.

C. Terugkeer bespreekbaar maken

Als hulpverlener ervaren we het ter sprake brengen van een thema als Vrijwillige Terugkeer vaak als heel gevoelig en moeilijk. In deze workshop zoeken we naar manieren om dit toch bespreekbaar te maken, door te bekijken hoe mensen een beslissingsproces doorlopen, welke vragen we kunnen stellen en door praktijkvoorbeelden te bespreken.

Door: Fedasil

D. Een longitudinale opvolging van de terugkeerprocessen van Armeense en Georgische migranten

Ine Lietaert (UGent, CESSMIR) deed onderzoek naar het terugkeerproces, de leefomstandigheden, het welzijn en de ervaringen met re-integratie ondersteuning van migranten die vanuit België teruggekeerd zijn naar Armenië en Georgië met het Belgische vrijwillige terugkeer en re-integratie programma.  Ze volgde 85 mensen vanaf intake tot 2 jaar na terugkeer.  Wat zijn haar conclusies?

Door: Ine Lietaert, UGent.

E. AMAAR – Terugkeer van Medische Profielen (Enkel in blok 2)

Mensen met een complexe medische pathologie en hun hulpverleners, stoten vaak op heel wat barrières om een reis, laat staan een vrijwillige terugkeer, te organiseren. Dit programma ondersteunt een doelgroep van mensen die wensen terug te keren naar hun land van herkomst, maar een ernstige medische aandoening hebben. In deze workshop bespreken we de doelgroep, de werking van het programma, enkele terugkeerverhalen, hoe men hierop kan intekenen en de re-integratie ter plaatse.

Door: Fedasil

F. Verblijfskaarten en verblijfsrecht in België (Enkel in blok 2)

Het recht op verblijf in België is een complex gegeven, waarbij het voor veel betrokken niet altijd duidelijk is wat een verblijfskaart betekent of hoe je die kan verkrijgen. Deze workshop behandelt de voornaamste procedures tot verblijf, de verschillende verblijfskaarten en de rechten en plichten voor mensen uit de Europese Unie.

Door: Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Datum van het bericht: maandag 24 september 2018

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws