Waar meld ik racisme?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
De Minderhedenadviesraad van Oostende nodigde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) uit op zijn vergadering van februari om er te praten over racisme.

Johan Otte, die als jurist werkt op het CGKR, gaf uitleg over de racismewetgeving over de term ‘racisme’; over de aard van de racistische klachten in Oostende. Hij benadrukte het belang om racistische feiten te melden en legde uit waar en hoe men klacht kan indienen…

In Oostende bestaat er momenteel geen Meldpunt Discriminatie en het Stadsbestuur besliste in december 2008 om niet in te gaan op de vraag van de Vlaamse Gemeenschap om zo’n Meldpunt op te richten. Oostendenaars met klachten kunnen wel terecht bij:

het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Brussel.

Gratis nummer: 0800/173 64. Een melding kan ook online ingevuld worden via www.diversiteit.be.

Oostendse allochtonen met klachten wegens racisme kunnen ook terecht bij de Integratiedienst (Anne Goetghebeur) op het Stadhuis. De Integratiedienst werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Ook op het Politiekantoor van Oostende, A. Pieterslaan 39, Oostende, kun je klacht neerleggen wegens racisme.

Meer informatie op de Integratiedienst: Anne Goetghebeur, 059/80 55 00 en anne.goetghebeur@oostende.be

Datum van het bericht: dinsdag 03 maart 2009
Toon alle nieuws