Big Jump: springen voor proper water!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Op zondag 14 juli 2013 sluit Oostende opnieuw aan bij de vele enthousiastelingen over gans Europa die met een frisse duik aandacht vragen voor proper water in onze rivieren, waterlopen en meren!

De Big Jump is een actie voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én dat ze daar iets willen aan doen.

De Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een 'goede toestand'. Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder steun van het brede publiek. Daarom brengt de Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen (letterlijk) opnieuw in contact met waterlopen.

Het water van de havengeul van Oostende is een mengsel van Noordzeewater en zoet oppervlaktewater afkomstig van het kanaal Gent-Oostende en enkele polderwaterlopen. Bijgevolg heeft een verbetering van de waterkwaliteit van het kanaal een directe impact op de waterkwaliteit van de Spuikom, die momenteel aanvaardbaar is. Het zuiveringsnetwerk van Aquafin aan de Zandvoordestraat zorgt ervoor dat al het afvalwater uit Oostende gezuiverd in het kanaal terechtkomt.

De Spuikom is de ideale plaats voor watersportrecreatie. Al sinds 2011 zijn er werken aan de gang om de Spuikom een nieuwe ‘look’ te geven. Het gebied trekt niet alleen prachtige vogels aan (de brilduiker, de dodaars, de meerkoet, de fuut en de aalscholver), maar ook eenden en zaagbekken. Het water draagt niet voor niets de naam ‘schelpdierwater’, wat bovendien uniek is in Vlaanderen. Het Aquacultuurcentrum van Oostende gebruikt twee zones ervan als kweekparken voor schaal- en schelpdieren.

Afspraak dus op zondag 14 juli 2013 om 14.30 uur om samen te springen voor proper water aan de Vicognedijk in de Spuikom! Bovendien krijg je van Aquafin een zakje bloemzaad én als je je inschrijft op www.bigjump.be maak nog eens kans op een cadeaubon van A.S. Adventure.

Iedereen is alvast van harte welkom. Deelnemen is (uiteraard) gratis!

Meer info bij Kevin Goes, Duurzaamheidsambtenaar Stad Oostende, kevin.goes@oostende.be, 059/80.55.00.

Bekijk hier een leuk promospotje.

Big Jump is een initiatief van European Rivers Network. In Vlaanderen wordt dit evenement gecoördineerd door Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt met de steun van Aquafin. In Oostende wordt de Big Jump georganiseerd door de Stad Oostende, de Reddersclub Oostende, Natuurpunt middenkust  en Watersport Oostende.

Datum van het bericht: maandag 01 juli 2013

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws