Vacature: Onthaalouder

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Onthaalouders vangen bij zich thuis kinderen tot 3 jaar op terwijl de ouders uit werken zijn en/of kinderen tussen 3 en 12 jaar voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties.
 • U beschikt over een basiskennis over verzorging en omgang met baby's/peuters/kleuters.
 • U beheerst de Nederlandse taal.
 • U heeft een hart voor kinderen.

Gezocht profiel:

 • Minstens 18 jaar.
 • U moet bezorgen:
  • een uittreksel uit het strafregister - model 2 voor alle personen ouder dan 18 jaar die deel uitmaken van uw gezin.
  • een document met de verklaring van een arts over de medische geschiktheid.
 • Pedagogische kwaliteiten en grote draagkracht.
 • Aanvaarding van begeleiding en ondersteuning van onthaalouders De Puzzel.
 • Bereid tot permanent overleg met de gezinnen.

Vereiste studies: Geen specifieke studievereisten

Kandidaten gelijkwaardig in ervaring komen ook in aanmerking voor deze vacature.

Gevraagde competenties:

 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • De leefruimtes onderhouden Textiel van het kind reinigen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Het kind bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Oefeningen begeleiden voor een hulpbehoevend kind volgens een therapeutisch model
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Opvolgdocumenten van de betrokkene invullen Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Professionele documentatie voor kinderen of ouders samenstellen en actueel houden
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Toezien op of helpen bij het huiswerk van een schoolgaand kind
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)

Werkervaring: geen ervaring

Aanbod en voordelen:

 • tewerkstelling als onthaalouder met een bijzonder statuut
 • Tijdregeling: Voltijds
 • Onthaalouders ontvangen een wettelijk vastgestelde ge├»ndexeerde dagvergoeding per kind (onbelastbaar).
 • Premies bij opstart.
 • Zorg voor eigen kinderen is perfect te combineren met de job als onthaalouder.
 • Onthaalouders hebben een sociaal statuut (verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen).
 • Onthaalouders hebben ook recht op kinderbijslag en opbouw van een eigen pensioen.
 • Onthaalouders krijgen een vergoeding in geval kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder om.

Solliciteren:

Stadsbestuur Oostende: dienst Kinderopvang - onthaalouders De Puzzel
Vindictivelaan 1
8400 OOSTENDE

E-mail t.a.v Evelyne De Mol - e-mail: onthaalouders@oostende.be

Telefonisch contact opnemen met Evelyne De Mol op het nummer 059/80 76 52

Datum van het bericht: dinsdag 01 oktober 2013

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws