Oproep betreffende de concessie voor de uitbating van het Noordzeeaquarium

Oproep betreffende de concessie voor de uitbating van het Noordzeeaquarium

Het Noordzeeaquarium is een gebouw met een rijke geschiedenis. Het werd in 1957-1958 gebouwd als garnaalveiling. Sinds 1977 huisvestte het gebouw het Noordzee-aquarium dat midden 2019 noodgedwongen zijn deuren sloot. Stad Oostende wil nieuw leven blazen in het Noordzeeaquarium en gaat daarom op zoek naar een nieuwe concessionaris om het gebouw na een grondige renovatie een kwaliteitsvolle ReCa-bestemming te geven waar Noordzeevis centraal staat.

Het Noordzeeaquarium is gelegen op een toplocatie langs de Visserskaai. Sinds de noodgedwongen sluiting in 2019, stond het gebouw leeg. Om het gebouw nieuw leven in het gebouw te blazen, gaat Stad Oostende op zoek naar een nieuwe concessionaris.

De concessionaris zal het bestaande gebouw op eigen kosten dienen te renoveren, rekening houdend met de erfgoedwaarde ervan, en zo dienen in te richten dat het een kwalitatieve uitbating mogelijk maakt.

De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 10 jaar, die ingaat vanaf de beëindiging van de werken, uit te voeren door de concessionaris. De termijn van 10 jaar vangt in elk geval ten laatste aan op 1 januari 2025. De concessie kan verlengd worden met een periode van 5 jaar. De concessionaris kan hiertoe de verlenging vragen.

De gunning van de concessie zal gebeuren aan de hand van de ingediende biedingsdossiers, waarbij een door de stad samengestelde jury van experten de dossiers zal beoordelen op basis van de in het bestek opgenomen beoordelingscriteria.

Het bestek met de beoordelingscriteria, inclusief de bijlagen, kunnen geraadpleegd worden op onderstaande website:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468229

Kandidaat-concessionarissen kunnen een plaatsbezoek aanvragen teneinde een goed beeld te krijgen van de staat van het gebouw dat in concessie wordt gegeven.

De plaatsbezoeken vinden plaats op maandag 6 februari 2023. Je moet uiterlijk tegen 1 februari 2023 inschrijven voor een plaatsbezoek via gregory.casteels@oostende.be

Geregistreerde kandidaten dienen hun offerte uiterlijk 20 februari 2023 voor 12.00 uur elektronisch in te dienen via e-tendering, het elektronisch platform voor het indienen van offertes, via onderstaande website:

https://eten.publicprocurement.be

Bijkomende informatie kan men bekomen bij dienst Juridische en Bestuurszaken van de stad Oostende, Vindictivelaan 1 – bestuurszaken@oostende.be