Oproep betreffende de concessie voor de uitbating van het Noordzeeaquarium

Oproep betreffende de concessie voor de uitbating van het Noordzeeaquarium

Het Noordzeeaquarium is een gebouw met een rijke geschiedenis. Het werd in 1957-1958 gebouwd als garnaalveiling. Sinds 1977 huisvestte het gebouw het Noordzee-aquarium dat midden 2019 noodgedwongen zijn deuren sloot. Stad Oostende wil nieuw leven blazen in het Noordzeeaquarium en gaat daarom op zoek naar een nieuwe concessionaris om het gebouw na een grondige renovatie een kwaliteitsvolle ReCa-bestemming te geven waar Noordzeevis centraal staat.

Het Noordzeeaquarium is gelegen op een toplocatie langs de Visserskaai. Sinds de noodgedwongen sluiting in 2019, stond het gebouw leeg. Om het gebouw nieuw leven in het gebouw te blazen, gaat de stad Oostende op zoek naar een  nieuwe concessionaris.

De concessionaris zal het bestaande gebouw op eigen kosten dienen te renoveren, rekening houdend met de erfgoedwaarde ervan, en zo dienen in te richten dat het een kwalitatieve uitbating mogelijk maakt.

De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar. De concessie kan éénmaal verlengd worden voor een termijn van 9 jaar. De concessionaris kan hiertoe de verlenging vragen.

De gunning van de concessie zal gebeuren aan de hand van de ingediende biedingsdossiers, waarbij een door de stad samengestelde jury van experten de dossiers zal beoordelen op basis van het programma van eisen, zoals opgenomen in het bestek.

Het bestek met het programma van eisen, inclusief de bijlagen, kunnen geraadpleegd worden op onderstaande website:

Bekijk hier het bestek

Kandidaat-concessionarissen kunnen een plaatsbezoek aanvragen teneinde een goed beeld te krijgen van de staat van het gebouw dat in concessie wordt gegeven.

Plaatsbezoeken zullen doorgaan op woensdag 17 augustus 2022. U moet zich uiterlijk tegen 9 augustus 2022 inschrijven voor het plaatsbezoek via  bestuurszaken@oostende.be

Alle geregistreerde kandidaten moeten hun offerte uiterlijk 31 augustus 2022 voor 11.00 uur elektronisch indienen via e-tendering, het elektronisch platform voor het indienen van offertes, via onderstaande website:

Indienen via e-tendering

Bijkomende informatie krijgt u bij dienst Juridische en Bestuurszaken van de stad Oostende (8400 Oostende, Vindictivelaan 1 – bestuurszaken@oostende.be)