Heraanleg nutsleidingen en riolering Schermplantenstraat

Binnenkort wordt gestart met de heraanleg van de Schermplantenstraat tussen de Distellaan en de Madeliefjeslaan.

Op 11 maart 2019 starten de nutsmaatschappijen met hun werkzaamheden. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen wordt er hoofdzakelijk gewerkt in de trottoirs. De rijweg wordt niet opgebroken, tenzij plaatselijk en tijdelijk om een doorsteek te maken. Om het werfverkeer vlot de straat te laten in- en uitrijden, wordt tijdens de werkdagen geen doorgaand verkeer toegelaten. Mogelijks zullen garages enkele dagen niet bereikbaar zijn. Na de werkuren is plaatselijk verkeer evenwel steeds toegelaten. Na de vernieuwing van de hoofdkabels worden de sleuven en werfputten hersteld in mager beton in afwachting van de wegenwerken.

De aanleg van de hoofdleidingen gebeurt door één algemene, gemeenschappelijke aannemer die werkt voor alle nutsmaatschappijen. Na aanleg van de hoofdleidingen moeten, ter hoogte van iedere woning afzonderlijk, nog de huisaansluitingen water, gas, elektriciteit,… vernieuwd worden. Deze specifieke werkzaamheden kunnen en mogen niet door de algemene aannemer gebeuren, maar mogen enkel worden uitgevoerd door een gespecialiseerde én erkende aannemer van elke nutsmaatschappij. Een aannemer die gasaansluitingen aankoppelt moet bijvoorbeeld aan heel specifieke eisen voldoen, maar is dan weer niet bevoegd om werken uit te voeren aan de waterleiding. Dit verklaart waarom ter hoogte van de woning een werfput meermaals wordt opengemaakt en weer dicht gemaakt. De putten kunnen, omwille van veiligheidsredenen, niet blijven open liggen tot een volgende maatschappij er werken zal uitvoeren en daarom worden dagelijks alle putten ’s avonds weer dichtgemaakt. Eens de werken van de nutsmaatschappijen volledig achter de rug zijn, kan de wegaannemer starten met de aanleg van de riolering.

Begin april 2019 starten de rioleringswerkzaamheden. Naast de aanleg van een regenwater- en vuilwaterriolering wordt ook de rijweg, de parkeerstroken en de trottoirs vernieuw. De rijweg zou afgewerkt moeten zijn tegen 13 juli 2019. De trottoirs zullen afgewerkt worden na het bouwverlof, vanaf 5 augustus.

Aansluitingen openbaar nut

Wilt u een telefoonaansluiting, internetaansluiting, gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting aanvragen, dan raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen, nu de straat toch opgebroken wordt. Zo voorkomen we immers dat pas aangelegde straten opnieuw moeten worden opgebroken.

U kunt uw aanvraag richten naar de diverse nutsmaatschappijen:
- Eandis: Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, T 078 35 35 34
- Proximus: Teleboetiek, Marie Joséplein 12, T 059 56 19 20 (of via 0800 22 700)
- Farys: Peraltastraat 18, 8000 Brugge, T 078 35 35 99
- Telenet: Bart Delaey, T 051 69 15 29

Gelieve bij de aanvraag te vermelden dat er nu wegwerkzaamheden aan de gang zijn, zodat de aansluiting spoedig kan gebeuren.

Huisvuilophaling

Gelieve huisvuil, pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de hoek van de straat te plaatsen zodat deze bereikbaar zijn voor de ophaalwagens.

Minder Hinderkaart

Bewoners of personen die in de voormelde straat wonen, kunnen terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruyslaan 38, T 059 80 69 59 of www.streeteo.be) voor een gratis minderhinderkaart. Met een minderhinderkaart kunt u, gedurende de werkzaamheden, gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Bij de aanvraag moet identiteitskaart + een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam die op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt.

Voor meer info kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein op de vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 06, openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 10.39 u.