Ochtend- en avondopvang

Ochtend- en avondopvang via de Buitenschoolse Kinderopvang

Via de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) kan je ene beroep doen op ochtendopvang vanaf 06.30 uur en avondopvang tot 19.00 uur. De animatoren van pleZAND begeleiden de kinderen tussen de speelpleinlocaties en de BKO.

’s Ochtends moeten kinderen aanwezig zijn voor 08.00 uur!

Prijs

0,91 euro per begonnen halfuur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag, wordt een korting van 25% verleend op de financiële bijdrage. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Een sociaal tarief kan worden aangevraagd. Info en voorwaarden bij het administratief centrum van de BKO.

Info en inschrijven?

Ouders die opvang wensen en geen dossier hebben bij de BKO moeten vooraf een administratief dossier laten opmaken (op afspraak via 059 25 89 98!).

Reserveren kan door hieronder te klikken op de gewenste vakantie. Inschrijven kan steeds tot de donderdag 12.00 uur voor de week erop.

Annuleren

Annuleren is enkel mogelijk volgens de annuleringsprocedure die opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de BKO, dit kan je hier  nalezen.

annuleringsformulier

Contact

dienst Jeugd

Gebouw
Stadhuis (eerste verdieping)
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 89 99
jeugd@oostende.be
Website
www.oostende.be/jeugd

Volg ons op

Openingsuren

Vandaag

GeslotenPinkstermaandag

Morgen

open van 9tot16uur
Alle openingsuren