OCMW-huurwaarborg

Hoofdthemas

Wat?

  • Heb je een nieuwe woning gevonden?
  • Kan je de huurwaarborg niet betalen?

Overleg met de verhuurder en probeer een afbetalingsregeling uit te werken.

  • Lukt dit niet?

Dan kan je terecht in het Sociaal Huis Oostende om een OCMW-huurwaarborg aan te vragen.

Let op! De woning die je wil huren mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart.
  • Het adres van de nieuwe woning, de huurprijs en het bedrag van de gevraagde waarborg. Dit staat op het huurcontract of op een prijsofferte.
  • Een overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden via loonfiches, bankuittreksels… ( loon, mutualiteitsuitkering, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld…)
  • Een overzicht van je uitgaven van de laatste 3 maanden via je bankuittreksels (huur of verblijfskosten, energiekosten, te betalen onderhoudsuitkeringen, medische kosten, schoolkosten, opvangkosten...)

Waar en wanneer?

  • Heb je al een maatschappelijk werker? Maak dan een afspraak met hem/haar.
  • Heb je geen maatschappelijk werker? Kom dan langs bij de maatschappelijk werker in het éénloket van het Sociaal Huis Oostende.