OCMW-huurwaarborg

Hoofdthemas

Wat?

  • Heb je een nieuwe woning gevonden?
  • Kan je de huurwaarborg niet betalen?
  • Lukt het niet om een afbetalingsregeling met de verhuurder uit te werken? 
  • Heb je geen recht op een huurwaarborglening? Een huurwaarborglening kan je hier aanvragen.

Dan kan je terecht bij Stad Oostende in Campus Edith Cavell om een OCMW-huurwaarborg aan te vragen.

Let op! De woning die je wil huren mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart.
  • Het adres van de nieuwe woning, de huurprijs en het bedrag van de gevraagde waarborg. Dit staat op het huurcontract of op een prijsofferte.
  • Een overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden via loonfiches, bankuittreksels… (loon, mutualiteitsuitkering, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld…)
  • Een overzicht van je uitgaven van de laatste 3 maanden via je bankuittreksels (huur of verblijfskosten, energiekosten, te betalen onderhoudsuitkeringen, medische kosten, schoolkosten, opvangkosten...)

Waar en wanneer?

  • Heb je al een maatschappelijk werker? Maak dan een afspraak met hem/haar.
  • Heb je geen maatschappelijk werker? Maak een afspraak bij de dienst Rechtenverkenning.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.