Ombudsdienst

Door de coronamaatregelen is de Ombudsvrouw slechts beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt bellen naar het nummer 059 25 86 86 en uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer en de Ombudsvrouw belt u zo snel als mogelijk terug.

Gelieve meldingen zoveel mogelijk digitaal te bezorgen via ombudsdienst@oostende.be of via het Contactformulier

Langskomen op het kantoor van de Ombudsvrouw om uw klacht of probleem te bespreken is opnieuw mogelijk, maar kan enkel op afspraak. U kunt een afspraak maken via het nummer 059 25 86 86 of via ombudsdienst@oostende.be

Alvast bedankt voor uw begrip.

Sinds februari 2020 is Griet Landuyt aangesteld als Ombudsvrouw in Oostende.

De Ombudsdienst onderzoekt klachten die te maken hebben met de dienstverlening van de stedelijke administratie, het OCMW en de Lokale Politie. Ook de autonome gemeentebedrijven (AGSO, AG Mobil-O en Energiehuis), De Grote Post, het Economisch Huis en Toerisme Oostende behoren tot haar werkterrein.

De ombudsvrouw gaat na of u correct en behoorlijk behandeld bent. Zij bemiddelt tussen u en de diensten.

Hebt u een klacht over een van bovenstaande diensten?

 • U neemt eerst contact op met de dienst zelf

U kan pas bij de ombudsvrouw terecht nadat u eerst zelf hebt geprobeerd uw vraag of klacht samen met de dienst op te lossen.

U neemt eerst contact op met de betrokken dienst. Die zoekt mee naar een oplossing voor uw probleem.
Dit kan rechtstreeks bij de betrokken dienst of via de online signaalkaarten.

 • Heeft u al contact opgenomen met de betrokken dienst?

U hebt uw vraag of klacht eerst gericht aan de dienst zelf of via de signaalkaarten maar er werd geen oplossing gevonden? Of u bent niet tevreden met het antwoord van de dienst?

Neem dan contact op met de ombudsvrouw:

Contactformulier Ombudsdienst

E-mail
U kunt de ombudsdienst per e-mail bereiken via ombudsdienst@oostende.be

Telefonisch
U kunt de ombudsdienst tijdens de kantoortijden bereiken op het nummer 059 25 86 86

Op afspraak
Wilt u langskomen? Dit kan enkel op afspraak.

Hoe gaat de ombudsvrouw te werk?

De ombudsvrouw neemt contact op met de betrokken dienst en onderzoekt uw dossier grondig, met respect voor de standpunten van alle partijen.

U verneemt altijd het resultaat van dit onderzoek:

Is uw klacht gegrond?
Indien de ombudsvrouw na onderzoek effectief vaststelt dat er onzorgvuldig of onbehoorlijk is gehandeld, wordt gevraagd aan de betrokken dienst(en) om de situatie recht te zetten.

U krijgt in elk geval antwoord
Vindt de ombudsvrouw na grondig onderzoek dat de betrokken dienst correct handelde, dan legt ze u uit waarom.

Wat mag u verwachten als u een klacht indient?

 • De ombudsvrouw werkt volledig onafhankelijk van de stad Oostende
 • U kunt gratis bij de ombudsvrouw terecht
 • De ombudsvrouw behandelt uw dossier vertrouwelijk
 • De ombudsvrouw zal proberen uw klacht op te lossen door te bemiddelen
 • De ombudsvrouw oordeelt objectief over elke klacht
 • De ombudsvrouw geeft aanbevelingen om te voorkomen dat dezelfde problemen terugkeren

Welke klachten behandelt de ombudsvrouw niet?

In sommige gevallen kan de ombudsvrouw uw klacht niet in behandeling nemen

De ombudsvrouw is niet bevoegd voor:

 • Eerstelijnsklachten. Dat wil zeggen dat u uw vraag of probleem eerst moet voorleggen aan de betrokken dienst zelf.
 • Anonieme klachten
 • De ombudsvrouw mag niet oordelen over de inhoud van reglementen en verordeningen en over het algemeen beleid van Stad Oostende
 • Klachten van meer dan een jaar geleden
 • Zaken waarvoor een gerechtelijke procedure loopt
 • Werkzaamheden en handelingen van de Lokale Politie in haar hoedanigheid van gerechtelijke politie

De ombudsvrouw is geen juridisch adviseur of rechter.