Gecoro

Gecoro

Hoofdthemas

De Gecoro is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Deze adviesraad adviseert het Stadsbestuur bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij de verfijning van de stedelijke bouwverordening en bij de realisatie van bouwprojecten. In deze commissie hebben vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en deskundigen zitting.


Open oproep naar deskundigen

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is momenteel op zoek naar twee deskundigen om deel uit te maken van de commissie. Er wordt ook een reservelijst aangelegd. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 31 oktober 2022.

Klik hier voor meer info