Gecoro

Gecoro

Hoofdthemas

De Gecoro is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Deze adviesraad adviseert het Stadsbestuur bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij de verfijning van de stedelijke bouwverordening en bij de realisatie van bouwprojecten. In deze commissie hebben vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en deskundigen zitting.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.