Stadsmonitor en omgevingsanalyse Stad Oostende

Hoofdthemas

Stadsmonitor

Om de 3 jaar organiseert de Vlaamse overheid de Stadsmonitor. Dat onderzoek brengt de leefbaarheid van de 13 Vlaamse centrumsteden in kaart. In mei 2023 verstuurden we naar een steekproef Oostendenaars een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Alleen wie de uitnodiging krijgt, kan deelnemen aan het onderzoek.

Hoe wordt gemeten?

De resultaten zijn gebaseerd op:

  • Statistieken van overheden
  • Bevraging van de inwoners met een representatieve steekproef.
    Die bevraging meet de tevredenheid en het gedrag van de inwoners over een aantal thema’s bv. vrije tijd, cultuur, sport, veiligheid, mobiliteit, samenleven en overheidsdiensten.

De resultaten van de stadsmonitor 2024 lees je hier 

Meer cijfers

Bekijk meer cijfers op oostende.incijfers.be.

Protocol

Lees hoe stad Oostende en het Agentschap Binnenlands Bestuur persoonsgegevens verwerken in het kader van de Stadsmonitor 2023.

surveydata_protocol_ABB_Oostende_ondertekend.pdf1,1 Mb(pdf)

GIS_protocol_Oostende_ABB_ondertekend.pdf769,9 Kb(pdf)

Omgevingsanalyse

De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2010 het Besluit betreffende de beleids- en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het BBC-besluit) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.

De BBC vertrekt vanuit één geïntegreerd systeem: de beleidsvoering over alle gemeentelijke beleidsdomeinen zal op dezelfde manier in kaart worden gebracht. Verder biedt de BBC ook een integraal systeem: het bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering, maar ook voor inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,…), uitvoering, opvolging en evaluatie.

Om input te geven aan de meerjarenplanning moeten de steden en gemeenten een omgevingsanalyse opmaken.

De omgevingsanalyse van 2018 kan je hier lezen: Omgevingsanalyse 20187,8 Mb(pdf)

Deze omgevingsanalyse trekt een foto van Oostende in 2018. Deze analyse maakt op diverse domeinen een aantal observaties en maakt een link naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen De indeling volgt grotendeels de indeling van de Stadsmonitor van de Vlaamse Overheid. Deze monitor levert ons immers al heel wat bruikbare informatie over de sociale, maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen in onze Stad.

Sindsdien lanceerden we ook oostende.incijfers.be, een dynamisch platform waar recente gegevens van diverse thema’s te vinden zijn. De nieuwe omgevingsanalyse zal ook in dergelijk format aangeboden worden (2024).

We hebben in 2018 voor het eerst de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda 2030 bij de omgevingsanalyse betrokken. In elk hoofdstuk wordt naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen relevant voor dat hoofdstuk verwezen. In de bijlage worden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook verder toegelicht.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.