Omgevingsanalyse Stad Oostende

Hoofdthemas

De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2010 het Besluit betreffende de beleids- en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het BBC-besluit) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.

De BBC vertrekt vanuit één geïntegreerd systeem: de beleidsvoering over alle gemeentelijke beleidsdomeinen zal op dezelfde manier in kaart worden gebracht. Verder biedt de BBC ook een integraal systeem: het bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering, maar ook voor inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,…), uitvoering, opvolging en evaluatie.

De belangrijkste vernieuwing van de BBC was dat het beleid (de inhoud) rechtstreeks en uitdrukkelijk aan de financiën wordt gekoppeld (1 op 1-relatie tussen een beleidsaspect en de financiële vertaling ervan). Het BBC-besluit trad in werking op 1 januari 2014. Om input te geven aan de meerjarenplanning moeten de steden en gemeenten een omgevingsanalyse opmaken.

Deze omgevingsanalyse trekt een foto van Oostende in 2018. Deze analyse maakt op diverse domeinen een aantal observaties. De indeling volgt grotendeels de indeling van de Stadsmonitor van de Vlaamse Overheid. Deze monitor levert ons immers al heel wat bruikbare informatie over de sociale, maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen in onze Stad.

We hebben in 2018 voor het eerst de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda 2030 bij de omgevingsanalyse betrokken. In elk hoofdstuk wordt naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen relevant voor dat hoofdstuk verwezen. In de bijlage worden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook verder toegelicht.