Omgevingsvergunningen: hoe en wat

Omgevingsvergunningen: hoe en wat

Een omgevingsvergunning aanvragen.

Een omgevingsvergunning vraag je in principe digitaal aan via het omgevingsloket Vlaanderen, een digitaal platform aangeboden door de Vlaamse overheid. Hier kan je je omgevingsvergunning digitaal aanvragen, wat in de meeste gevallen zelfs verplicht is.

  Verplicht digitaal

 • Projecten ingediend bij de Vlaamse overheid
 • Projecten ingediend bij de deputatie (provincie)
 • Projecten die niet zijn vrijgesteld van medewerking van een architect
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, zoals vermeld in artikel 5.2.1 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • Verkavelen van gronden
 • Bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Een aanvraag die geen betrekking heeft op één van bovenstaande zaken kan wel nog analoog worden ingediend. Je kunt hiervoor een afspraak maken en dan helpt een medewerker van de dienst Omgeving je om je dossier te digitaliseren. 

Voordelen van digitaal indienen

 • Via het Omgevingsloket kun je op elk gewenst moment een nieuwe aanvraag indienen.
 • Je hoeft daarvoor niet langer naar de balie te komen, je bent dus niet afhankelijk van de openingsuren van de stadsdiensten.
 • Het systeem zorgt ervoor dat je op een transparante manier inzage krijgt in de stand van zaken van je dossier.
 • Je kunt het dossier op elk moment raadplegen en via e-mail word je op de hoogte gebracht van de verschillende gebeurtenissen.
 • Je bespaart op papier, aangezien de dossiers volledig digitaal worden ingediend en verwerkt. Je hoeft deze dus niet langer in meerdere exemplaren in te dienen en zal de stad ook geen extra bundels meer hoeven te vragen.

Hoe werkt het?

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, zal je dus moeten beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een Token. Het is mogelijk om de eerste keer met je identiteitskaart in te loggen en je smartphone te koppelen aan je identiteitskaart. De volgende keer kan je dan inloggen via je smartphone. Het Omgevingsloket is een online portaal dat geen extra software vereist. 

Bekijk vooraf de normenboeken

De stad raadt aan om vooraf de normenboeken van de Vlaamse regering door te nemen voor je aan de slag gaat met het samenstellen van je digitaal dossier. Een dergelijk dossier verschilt in bepaalde opzichten van een analoog dossier waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen.

Bekijk ook even onze voorbeelddossiers

Op deze pagina vind je voorbeelddossiers voor vaak aangevraagde werken.

Vragen?

Heb je nog een vraag: contacteer dienst Omgeving