Onderhoudswerken fietspad Elisabethlaan

Vanaf maandag 14 september starten in opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer onderhoudswerken aan het fietspad op de Elisabethlaan. Als het weer meezit, zijn de werken op 30 september afgerond.

Het werk omvat de uitvoering van de tweede fase van de aanleg van rood asfalt ter vervanging van het huidig fietspad in grijze dallen. Vóór de zomer werd het stuk tussen de Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg richting zee uitgevoerd (fase 1). Fase 2 omvat gelijkaardige werken maar nu richting Sint-Janskerk. De dallen van het fietspad worden uitgebroken, de fundering geëffend en daarop komt een nieuwe rode asfaltlaag. Plaatselijk gebeurt nog herstel met rode klinkers. De werken starten aan de Vredestraat en lopen tot de Vrijheidstraat.

Zowel de parkeerstrook als het eerste rijvak worden ingenomen als werkzone. Het doorgaand verkeer kan ongehinderd passeren via de tweede rijstrook. De kruispunten blijven open. Fietsers worden omgeleid via de achterliggende wegen. Zolang de werken duren geldt er een parkeerverbod in de werfzone. 

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

De werken gaan van start op maandag 14 september 2020. De voltooiing is voorzien tegen 30 september 2020 onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. 

www.wegenenverkeer.be/

Gepubliceerd op dinsdag 8 september 2020 0.00 u.