Ondernemers houden de koude buiten, maar heten de klanten warm welkom!

Ook voor ondernemers is energie besparen belangrijker dan ooit. Gesloten winkeldeuren hebben een enorme impact op het energieverbruik. Studies wijzen uit dat gesloten deuren het aantal klanten niet doet dalen. Stad Oostende wil de ondernemers op verschillende manieren ondersteunen.

Het Economisch Huis Oostende en het Energiehuis Oostende zullen de ondernemers ondersteunen bij hun energiebesparing en zetten in op informatiesessies, persoonlijke begeleiding, … Maar vooral belangrijk is het gesloten houden van winkeldeuren. ​

Geen daling van aantal klanten, wel tot 40% minder energiekosten

Net als bij een huishouden is ook bij ondernemers de verwarming de grootste kostenpost. Maar vaak zetten ondernemers niet enkel figuurlijk maar ook letterlijk de deuren open om klanten te verwelkomen. Naar een grote besparing hoeft bij veel ondernemers dus niet ver gezocht te worden, de meest efficiënte maatregel is simpel: houd de winkeldeuren dicht.

Er heerst vaak nog de misvatting dat een gesloten winkeldeur de drempel om binnen te stappen zou verhogen en dus zou leiden tot minder klanten. Uit onderzoek in de Stad Antwerpen blijkt echter dat dit helemaal niet klopt.

In dit onderzoek werden meer dan 10.000 klanten en 1,4 miljoen passanten geregistreerd via een straatcamera en infraroodtellers. De metingen vonden plaats in mei en november 2016, telkens gedurende vijf weken. Uiteindelijk bleek er geen enkel verschil te zijn tussen een open of een gesloten deur. Men gaat een winkel binnen omwille van de koopwaar en de aantrekkingskracht van de winkel. Als dat goed zit, houdt een deur de klant niet tegen. Wel constateerde men een belangrijk verschil bij de energiefactuur. Die lag zo’n 40% lager bij winkels waar de deur dicht was. Gesloten winkeldeuren betekenen dus geen verlies van klanten, maar wel heel wat energiewinst.

Oostende ondersteunt ondernemers bij het besparen van energie

Oostende wil haar ondernemers warm maken om de deur voortaan dicht te houden. Deze boodschap zal via verschillende kanalen verspreid worden. De Stad ondersteunt de deelnemende ondernemers hierbij met een raamsticker, om de klanten extra duidelijk te maken dat de winkel open is en zo de eventuele drempel nog te verkleinen. Het gaat om een gedragsverandering bij ondernemers en consumenten waar men eerst vertrouwd mee moet geraken. Eens dit goed zit, zijn er grote stappen vooruit gezet richting de stedelijke klimaatdoelstellingen binnen het plan Leefbaar Oostende.

Het voorbije jaar kregen reeds zo’n 45 ondernemers een gratis energiescan van het Energiehuis Oostende. Dankzij de tips die ze van de adviseur meekregen, hadden ondernemers een onmiddellijk effect op hun energieverbruik.

Volgend jaar zal het Energiehuis, in samenwerking met het Economisch Huis Oostende, ook opnieuw inzetten op energieadvies voor ondernemers.

“Het Energiehuis heeft het laatste jaar heel wat expertise opgedaan wat betreft energie-efficiëntie bij ondernemingen. We merken dat er bij kmo’s vaak nog verschillende ingrepen mogelijk zijn die heel wat (energie)winst kunnen opleveren en waar dikwijls niet meteen aan wordt gedacht. De bedoeling is nu om deze info zo snel mogelijk te delen zodat elke onderneming er onmiddellijk mee aan de slag kan”, legt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens uit. ​ ​ ​

Infosessie voor ondernemers

Op dinsdagavond 25 oktober wordt er in het Economisch Huis Oostende een infosessie voor ondernemers georganiseerd en zal het Energiehuis dieper ingaan op de grootste aandachtspunten van de gebouwschil, enkele tips en quick-wins meegeven en informeren over plaatsing en financiering van zonnepanelen. Er wordt ook ruimte voorzien voor interactie tussen ondernemers die hun best practices of vragen met elkaar kunnen delen. De komende jaren wil het Energiehuis, in samenwerking met het Economisch Huis Oostende, nog verder inzetten op energieadvies voor ondernemers.

“De energiescan werd bij de ondernemers goed onthaald, maar er zijn natuurlijk nog heel wat tips om in handelszaken energie te besparen: efficiënter verwarmen, duurzame en slimmere verlichting, onderhoud, etc. We willen de ondernemers die kennis bijbrengen en hen hierover informeren op een info- en netwerkavond”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Gepubliceerd op donderdag 6 oktober 2022 15.54 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.