Ondersteuningsadressen

Psychologische en pedagogische ondersteuning

 • Autismetelefoon: een luisterend oor voor je vragen en bezorgdheden rond omgaan met autisme.
  078 15 22 52
  vva@autismevlaanderen.be
  Chatten kan via: www.ligaautismevlaanderen.be

 • ADHD, gedrags- of leerproblemen
  De ADHD-consultatielijn is er voor psychologisch advies, hulpverlening of gerichte doorverwijzing op afstand.
  070 222 135 (Elke donderdag van 9.15 tot 12.15 uur voor 0,30 euro per minuut met de vaste lijn en gsm)

 • Algemene opvoedingsvragen bij leer- en gedragsmoeilijkheden, psychologische en emotionele moeilijkheden:
  • De opvoedingslijn:
   078 15 00 10
   Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
   Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

  • CLB
   https://www.clbchat.be/
   CLB Oostende: 059 70 21 00

Welzijn

 • CAW Onthaal Welzijn Oostende
  Iedereen die met een vraag zit kan voor een gesprek bij een onthaal van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) terecht. Het CAW is er dus ook voor dove en slechthorende mensen. Een van de medewerkers is tolk Vlaamse Gebarentaal, schrijftolk en orale tolk. Alle medewerkers zijn tolkbewust en kunnen werken met (afstands)tolken. 
  059 59 21 21
  onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be 
  of maak een afspraak via sms: 0478 81 04 40.

 • Sociale Noodlijn
  De Sociale Noodlijn is er voor wie een beperkt netwerk heeft en zich in een sociale noodsituatie bevindt, of nood heeft aan een babbel. Elke dag gratis telefonisch bereikbaar op 0800 1 8400 (keuze 3) of via noodlijn@oostende.be, ook in het weekend.

 • Buddy voor blinde en slechtziende mensen
  Via het Vlaamsoogpunt kan je een beroep doen op een telefonische buddy om vereenzaming tegen te gaan als je blind of slechtziend bent.
  050 34 30 69

 • Rode Kruis

  De Rode Kruis app kan gedownload worden via de appstore op je GSM en biedt eerste hulp bij psychische problemen. Je vindt er tips om hulp te geven of te krijgen

Ondersteuning

 • Afstandstolkendienst Vlaamse Gebarentaal CAB
  Via het CAB kan je een afstandstolk Vlaamse Gebarentaal bereiken. Jij ziet de afstandstolk op het beeldscherm van een toestel naar keuze en de afstandstolk belt naar de persoon die jij wenst te bereiken. De tolk zal alles wat er tijdens het telefoongesprek gezegd wordt van Vlaamse Gebarentaal naar Nederlands tolken en omgekeerd.
  Tijdens de coronacrisis zijn de openingsuren van de afstandstolkendienst uitgebreid. Concreet betekent dit dat de afstandstolkendienst tot en met 13 december elke weekdag open is van 8.30 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.