Onderwijscheques

Hoofdthemas

     Op 1 juni 2022 start de verkoop van onderwijscheques voor volgend schooljaar 2022-2023.

     Wanneer kan je cheques kopen?  Van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023.

Het Stadsbestuur geeft met deze cheques de gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug.

Maak een afspraak

Aanvraag onderwijscheques 

Wat zijn onderwijscheques?

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen.

Hoe werkt het?

Je betaalt 4 euro en daarvoor krijg je een onderwijscheque met een waarde van 20 euro.

Wat kan je ermee betalen?

 • Schooluitstappen en sportdagen binnen de schooltijden.
 • Verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal.
 • Zwemspullen en turnmateriaal van de school.
 • Maaltijden, drankjes en middagtoezicht (dit kan alleen in de kleuter- en lagere school)

Wanneer kan je cheques kopen?

Van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023.

Wie kan ze kopen?

 • Je woont in Oostende
 • De leerling gaat naar school in Oostende (uitzondering: omwille van het onderwijstype gaat de leerling naar een school van het buitengewoon basis- of secundair onderwijs buiten Oostende)
 • Je hebt een laag inkomen

Wie komt in aanmerking?

Om na te gaan of je in aanmerking komt, breng je één van onderstaande documenten mee:

 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)