Onderwijscheques

Hoofdthemas

Het Stadsbestuur geeft met deze cheques de gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug.

Wat zijn onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen.

Hoe werkt het

Je betaalt 4 euro en daarvoor krijg je een onderwijscheque met een waarde van 20 euro.

Wat kan je ermee betalen

 • Schooluitstappen en sportdagen binnen de schooltijden.
 • Verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal.
 • Zwemspullen en turnmateriaal van de school.
 • Maaltijden en drankjes. (dit kan alleen in de kleuter- en lagere school)

Wie kan ze kopen

 • Je woont in Oostende
 • De leerling gaat naar school in Oostende (uitzondering: omwille van het onderwijstype gaat de leerling naar een school van het buitengewoon basis- of secundair onderwijs buiten Oostende)
 • Je hebt een laag inkomen

Wat breng je mee?

Om na te gaan of je in aanmerking komt, breng je één van onderstaande documenten mee:

 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)
 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)
 • Je bent een ouder met kinderen en je woont in Oostende.
 • De kinderen gaan leerling gaat naar school in Oostende (uitzondering: omwille van het onderwijstype gaan de kinderen gaat de leerling naar een school van het buitengewoon basis- of secundair onderwijs buiten Oostende).
 • Jouw inkomen is laag Je hebt een laag inkomen.

 

Waar en wanneer te koop

De verkoop start op 19 augustus 2019 en loopt tot en met 29 mei 2020.
We werken enkel op afspraak.