Onderwijsopbouwwerk

Hoofdthemas

Wat doen wij?

Onderwijsopbouwwerk is een netoverschrijdend onderwijsproject gericht naar het basisonderwijs. We trachten de betrokkenheid van de kinderen/jongeren en hun ouders binnen het onderwijs te verhogen, met als bedoeling gelijke onderwijskansen te helpen realiseren.

Daarnaast zijn we ook bezig met andere projecten gericht op de ontplooiing van de kinderen.

We organiseren volgende projecten:

  • Huiswerkklassen in de Vuurtorenwijk, het Westerkwartier en Stene:
    De huiswerkklassen op het Westerkwartier, de Vuurtorenwijk en Stene bieden huiswerkondersteuning aan kinderen die worden geselecteerd door het zorgteam van de betrokken scholen. De huiswerkklassen lopen van begin september tot eind juni en focussen zich op kinderen van het 3 tot 6e leerjaar. Elke maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 18 uur is er huiswerkklas. Er zijn telkens 4 vrijwilligers per avond. Jouw engagement beslis je volledig zelf: 1, 2 of 3 avonden per week. Hier willen we kinderen met minder kansen de mogelijkheid geven hun huiswerk in optimale omstandigheden te maken. De werking wordt uitgebouwd in samenwerking met de scholen en de ouders.
  • BoekBezoek: BoekBezoek is een voorlees-aan-huisproject bij kinderen van de derde kleuterklas. De kinderen worden geselecteerd door het zorgteam van de betrokken scholen. Via het voorlezen ontwikkelen de kinderen een rijke Nederlandse woordenschat, maar ontwikkelen zij ook hun fantasie en sociale vaardigheden. Vrijwilligers gaan een 10-tal keer voorlezen aan huis bij 5- en 6-jarigen bij wie de gewoonte niet bestaat om voor te lezen. Voor de kinderen vormen die voorleesmomenten een leuke kennismaking met voorlezen en boeken. Voor de ouders is het een aanmoediging om zelf te gaan voorlezen of te vertellen en samen met hun kind de bib te bezoeken. Dit project wordt uitgebouwd in samenwerking met de brugfiguren en de scholen. Het project BoekBezoek start jaarlijks met een startdag in november. Tijdens de maanden januari tot en met april ga je als vrijwilliger 10x voorlezen in het gezin. Eind april eindigt het project met een Feest in de Bibliotheek.

Wie kan bij ons terecht?

  • Ouders met kinderen in het basisonderwijs die onvoldoende mogelijkheden hebben om voor hun eigen belangen op te komen in de school en het onderwijs in het algemeen.
  • Kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling.
  • Mensen die interesse hebben om mee te werken als vrijwilliger aan één van de projecten.

Hoe kan u bij ons terecht?

Katrien Duthoy
katrien.duthoy@sho.be
T 059 59 13 31
G 0498 92 91 47

Zoek jij nog een boeiende uitdaging? Dan is vrijwilligerswerk in de huiswerkklas misschien iets voor jou