Onderwijsvernieuwing op til met ‘Iedereen mee!’

Het onderwijs is continu in beweging. Veel schoolteams zijn in het afgelopen coronajaar creatief uit de hoek gekomen in een poging om alle leerlingen te bereiken. Om dit te versterken, lanceerde Stad Oostende onder de noemer ‘Iedereen mee’ een projectoproep en wordt jaarlijks 30.000 euro voorzien.

Het centrale thema in de projectoproep is inclusie. Vandaar de de titel 'Iedereen mee'. Goed onderwijs voor iedereen is immers een basisrecht. 

Projectsteun voor nieuwe ideeën

Stad Oostende voorziet vanaf nu jaarlijks een bedrag van in totaal 30.000 euro om innovatieve onderwijsprojecten uit te werken. De thema's zijn heel divers: ouders overtuigen van het belang van kleuteronderwijs, bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom, het verzachten van de overgangen in de schoolloopbaan, bevorderen van (school)taalvaardigheid, uitwerken van een beleid dat de financiële impact van onderwijs beperkt voor ouders, bevorderen van digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders,...

Drie laureaten

Voor dit project konden zowel scholen, verenigingen als andere organisaties zich kandidaat stellen. De uiteindelijke laureaten werden geselecteerd door een gemengde adviescommissie waarin alle onderwijspartners vertegenwoordigd waren. Volgende projecten worden de komende twee jaar gesteund:

vzw De Katrol wil ondersteuning bieden bij gezinnen met kinderen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Die eerste graad is immers een cruciale fase in de leerontwikkeling. Sommige kinderen lopen achterstand op en kunnen door De Katrol opgevangen worden. Met een systeem van aanmelding via de scholen (ook reeds in het lager) kan er zeer doelgericht gewerkt worden.

Vrije lagere School 'Westdiep' gaat aan de slag met een project dat de leesvaardigheid en de ouderbetrokkenheid tracht te verhogen met focus op superdiversiteit. Westdiep gaat voor een meertalig 'leesbeleid'. Dit moet zorgen voor een sterkere verbinding tussen ouders en school, en het stimuleert het kind om samen met het gezin te werken aan taalontwikkeling.

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat stelde het project 'Leesfeest' voor. De klassieke werking van voorleesklassen wordt herdacht, met betrokkenheid van ouders en met nadruk op meertaligheid. Het project mondt op het einde uit in een heus leesfeest op school.

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021 16.44 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.