Onmogelijk zelf aanmelden wegens gezondheidstoestand

Hoofdthemas

U ontvangt een oproepingskaart maar uw gezondheidstoestand laat niet toe zich aan te melden bij de dienst Bevolking?  Neem zo spoedig mogelijk telefonisch  (059/80.55.00 toestel 2563) contact op met onze dienst.