Onthaal Welzijn

Hoofdthemas

Onthaal Welzijn: de dienst waar elke burger terecht kan voor vraagverduidelijking, info, advies en oriëntatie.

Het Onthaal Welzijn is een samenwerkingsinitiatief tussen het CAW Noord- West - Vlaanderen en Stad Oostende.  Deze samenwerking kadert binnen het concept die garant staat voor de wegwijsfunctie via het Eénloket. Het team is samengesteld uit CAW- en OCMW –medewerkers.

Dit betekent dus dat alle vragen voor verduidelijking, info, advies of oriëntering, aanmeldingen voor begeleiding of vragen i.v.m. dakloosheid op volgend adres of telefoonnummer dienen te gebeuren:

Bereikbaarheid

Telefonisch: elke werkdag van 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, behalve dinsdagnamiddag.

Fysiek (op afspraak): van 9.00-16.00 uur.

Email: binnen de 3 werkdagen beantwoorden wij onze mails. 

Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar is er een specifiek jongerenonthaal: JAC Oostende    

Etnisch culturele minderheden die vragen hebben rond gezinsvorming of gezinshereniging, asielprocedures, regularisaties,...  maken een afspraak bij Els of Doris.

Onthaal Welzijn is ook toegankelijk voor dove en slechthorende mensen. Deze personen dienen wel een afspraak te maken via mail, sms of fax.

Een doorverwijzing naar het Onthaal Welzijn hoeft niet te betekenen dat er een begeleiding zal worden opgestart: er wordt steeds gekeken naar de minst ingrijpende en gepaste oplossing.

Is een begeleiding of opname toch nodig, zal met de cliënt worden gekeken naar de meest geschikte vorm, afhankelijk van de beschikbare plaatsen binnen de eigen organisatie of erbuiten.

Het Onthaal Welzijn is gratis.