Ontlenen slaapzakken

Hoofdthemas

Afsprakenkader ontlenen slaapzakken

Gezinnen met een laag inkomen kunnen bij het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen gratis slaapzakken ontlenen voor de duur van het meerdaags vakantiekamp of de schoolreis van hun kinderen.

wie

Als u een laag inkomen hebt (volgens de barema’s bepaald door het RIZIV), kan u een slaapzak ontlenen voor inwonende kind(eren) die op een meerdaags vakantiekamp of schoolreis gaan.

Voorwaarden om een slaapzak te ontlenen:

 • Schoolreis: het kind moet in Oostende wonen en er naar school gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen van het buitengewoon basis en secundair onderwijs die door hun onderwijstype aangewezen zijn op een school buiten Oostende.
 • Vakantiekampen: het kind moet in Oostende wonen en aangesloten zijn bij een Oostendse vrijetijdsvereniging.
 • Ziekenfondskampen: het kind moet in Oostende wonen en bij de mutualiteit aangesloten zijn.
 • Meerdaagse kampeeruitstappen via Rap op Stap / Iedereen Verdient Vakantie: het kind moet in Oostende wonen en met het gezin een meerdaagse kampeeruitstap boeken in De Wegwijzer.
 • Aanvragen voor andere kampen of reizen dan deze hierboven vermeld, worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen voor goedkeuring.

Er kan één slaapzak per kind ontleend worden.

ontlenen

Om één of meerdere slaapzakken te ontlenen, maakt u een afspraak met het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen.

Tijdens de afspraak legt u volgende documenten voor:

 • een geldige identiteitskaart
 • documenten om het statuut of inkomsten aan te tonen (tenzij deze info al gekend is bij het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen):
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)
 • info over de uitstap, het kamp of de activiteit

Wil u zeker zijn dat er een slaapzak beschikbaar is? Stuur dan eerst een e-mail naar het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen via  LoketOVK@oostende.be

Terugbrengen

De slaapzak kan uitgeleend worden voor de duur van het kamp (tot maximum drie weken). De slaapzak moet op afspraak teruggebracht worden naar het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen. De afspraak voor het terugbrengen wordt gemaakt bij het ophalen van de slaapzak.

Wie een slaapzak te laat terugbrengt, krijgt een boete. Dit gebeurt vanaf de openingsdag volgend op de afgesproken inleverdatum. De tarieven vindt u verder in dit afsprakenkader. Kunt u niet aanwezig zijn op de afspraak voor het inleveren van de slaapzak? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen. Na het terugbrengen worden de slaapzakken steeds gratis gereinigd.

Aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de op uw naam uitgeleende slaapzakken. Ontleende slaapzakken mogen niet overgedragen, uitgeleend of verhuurd worden aan derden.

Voor u een slaapzak uitleent, controleert u die op volledigheid en beschadiging. Als er problemen zijn, verwittigt u de medewerkers van het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen.

Door het ondertekenen van het afsprakenkader geeft u te kennen dat u de slaapzak(ken) in goede staat hebt ontvangen. Het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de slaapzakken.

Verlies of beschadiging

Draag steeds zorg voor de slaapzak. Bij verlies of bij beschadigingen staat u in voor het vergoeden van de schade. Het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen bepaalt het verschuldigde bedrag aan de hand van de effectieve herstelkost. De slaapzakken die 12 werkdagen na de uiterste inleverdatum nog niet werden teruggebracht, worden beschouwd als definitief verloren. De tarieven worden toegepast zoals hieronder bepaald. Als de slaapzak later wordt teruggevonden, kan het betaalde bedrag niet teruggevraagd worden.

Tarieven

 • Ontlenen: gratis
 • Boete na uiterste inleverdatum: 2 euro per dag (maximum 23 euro)
 • Verlies: 23 euro

Overmacht en betwisting

Als er door overmacht geen slaapzak beschikbaar is op het moment van afhaling, kan er geen schadevergoeding gevraagd worden. Ook eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zoals elders gaan ontlenen of aankopen van slaapzakken, kan niet verhaald worden op De Wegwijzer.

Afspraak

Maak uw afspraak via www.oostende.be/afspraak of T 0800 1 8400.