Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Een nieuw uitvoeringsplan

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, idee├źn en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

Openbaar onderzoek

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vindt u hieronder.   
Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij de lokale besturen en is het hier consulteerbaar.

Uw reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.

Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan u uw opmerkingen ook sturen naar OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.