Onweer 27 mei 2018 erkend als natuurramp

Op zondag 27 mei 2018 trok een zwaar onweer over de regio Oostende. Naar aanleiding van de daarmee gepaard gaande wateroverlast en hagelschade, werd een aanvraag ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Het onweer werd nu erkend als natuurramp.

Het onweer van zondag 27 mei 2018 werd gepubliceerd in het Staatsblad op 28 februari 2019.  Dit betekent dat het onweer officieel erkend werd als ramp.

Als je in aanmerking komt voor een vergoeding kan je een aanvraag met een aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs sturen naar het Vlaams Rampenfonds. Als je eigen brandverzekering de schade heeft gedekt, komt het Vlaams Rampenfonds echter niet tussen. Je hebt tijd tot en met 31 mei 2019 om je dossier in te dienen. Aanvragen die te laat zijn, worden niet behandeld.

Vraag sowieso eerst na bij je verzekeringsmakelaar of je aanvraag in aanmerking komt.

Om jouw dossier samen te stellen heb je altijd een algemeen aanvraagformulier met de gegevens van de schadelijder en minstens een bijzonder formulier met de informatie over de beschadigde goederen invullen. Als je schade hebt aan een voertuig, voeg je eveneens de gegevensfiche voertuig toe per beschadigd voertuig.

De betrokkenen hebben tot 31 mei 2019 tijd om hun aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds

Je vindt er ook alle bijkomende informatie.

Downloads

Gepubliceerd op maandag 4 maart 2019 16.56 u.