Oostende brengt alle verkeersborden in kaart

Het Oostendse stadsbestuur brengt alle verkeersborden in kaart. Ze doet dat in de vorm van zogenaamde ‘aanvullende reglementen op het wegverkeer.’ De aanpassingen zullen ook van pas komen voor een betere gps-navigatie.

Het Oostendse stadsbestuur brengt alle verkeersborden in kaart. Ze doet dat in de vorm van zogenaamde ‘aanvullende reglementen op het wegverkeer'. In de wegcode worden de verkeersregels zoals voorrang van rechts en de snelheidsbeperking in de bebouwde kom opgenomen. De stad kan hierop verfijningen aanbrengen in functie van de omgeving. Zo worden er in sommige wijken bijvoorbeeld woonerven of eenrichtingsverkeer ingericht of werd beslist om nabij een school zone-30 in te voeren. Wanneer dat gebeurt, moet de stad niet alleen de gepaste verkeersborden op een correcte manier plaatsen. Die regels moeten ook vastgelegd worden in een aanvullend reglement op het wegverkeer. Ondanks die verplichting werden heel wat van die reglementen de voorbije jaren in Oostende niet opgemaakt. Deze inhaaloperatie is dan ook noodzakelijk.

De voorbije weken werden alvast enkele tientallen reglementen goedgekeurd door het schepencollege. Het is de bedoeling om zo straat per straat de regels en verkeersborden in kaart te brengen. Dat zal wat tijd vragen maar het is nodig. Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, zal de stad in ieder geval perfect weten wat de bestaande toestand is.

Maar er is meer. De gegevens uit die reglementen, bijvoorbeeld welke de rijrichting is in een bepaalde straat of dat er al dan niet vrachtwagens zijn toegelaten in een straat, worden ook doorgegeven aan gps-fabrikanten. Zo zorgen we er voor dat vrachtwagen niet langer een straat worden in gestuurd waar ze niet thuishoren. Ook een gps die je langs de verkeerde kant een eenrichtingsstraat instuurt, is zo verleden tijd. Ook dat zorgt voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oostende.

Gepubliceerd op woensdag 13 februari 2019 8.51 u.