Oostende maken we samen

Oostende maken we samen. Die slagzin vat de nieuwe missie en strategische doelen voor de Stad-aan-Zee samen, die op hun beurt de basis vormen voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Burgemeester en schepenen stelden de slogan, nieuwe missie en doelen vandaag voor aan alle medewerkers van de stad. Die kregen meteen de kans om zelf ideeën toe te voegen. ‘Participatie en betrokkenheid staan centraal in ons bestuursakkoord. Allemaal Oostendenaar. Oostende maken we samen’ aldus het stadsbestuur.


“Oostende maken we samen. Elke burger en ondernemer is betrokken bij een open beleid. Dat maakt van Oostende een slimme, vernieuwende en verbindende samenleving. Van buurten en wijken tot in het stadhuis. Oostende is een toegankelijke stad waar iedereen evenwaardig kan bouwen aan een toekomst.
Oostende is een stad om trots op te zijn. Het is een pioniersstad met een sterke sociale samenhang en een welvarende economie. Samen met verantwoordelijke burgers en ondernemers pakt Oostende uitdagingen en kansen aan op een overkoepelende, toekomstgerichte manier.”

Deze missie wil het stadsbestuur uitvoeren aan de hand van vijf strategische doelstellingen, die samen met de diensten en medewerkers van de stad in operationele plannen en acties worden omgezet. Dat moet in het najaar leiden tot een gedragen meerjarenplan 2020-2025.


- Oostende is een slimme stad
- Oostende is een ondernemende stad
- Oostende is een leefbare stad
- Oostende is een verbindende stad
- Oostende is een dynamische stad

 

Vandaag stelt het college de nieuwe missie en strategische doelen voor aan alle medewerkers. Tegelijk vindt in de foyer van De Grote Post een ideeëncafé plaats. Daar kunnen alle medewerkers vragen stellen, met elkaar in dialoog gaan en ook zelf ideeën lanceren rond vijftien verschillende thema’s.

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019 13.49 u.