Oostendse Maatwerkbedrijven beginnen Werkgeversassociatie met ondersteuning van Stad Oostende

Onlangs werd een eerste project in het kader van de projectoproep Sociale Economie toegekend aan een samenwerking tussen de Oostendse maatwerkbedrijven.

De sociale economie, en meer specifiek de maatwerkbedrijven, geven op vandaag werk aan meer dan 800 personen in Oostende. Om specifieke projecten binnen deze sector te ondersteunen en op die manier extra mensen aan het werk te helpen, werd vorig jaar de projectoproep Sociale Economie in het leven geroepen. Het eerste project is nu een samenwerking tussen de verschillende maatwerkbedrijven van Oostende waardoor die extra tewerkstellingsplaatsen kunnen waargemaakt worden. In de huidige coronacrisis kan dit project zeker een nuttige bijdrage leveren.

De projectoproep die Stad Oostende uitschreef was erop gericht om bedrijven in de sociale economie te ondersteunen voor innoverende projecten rond bijkomende tewerkstelling, die zonder toelage niet zouden kunnen bestaan. De nadruk lag ook op samenwerken, al dan niet met de reguliere bedrijven.

Het eerste project is dus nu de werkgeversassociatie. Hiermee kunnen de maatwerkbedrijven hun werking volwaardig op elkaar afstemmen, gezamenlijke projecten uitwerken en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Dit alles zal leiden tot nieuwe tewerkstelling en nieuwe mogelijkheden voor de maatwerkbedrijven uit Oostende.

Gepubliceerd op dinsdag 14 april 2020 0.00 u.