Opcentiemen milieuheffing

Hoofdthemas

Betaalt je bedrijf een gewestelijke milieuheffing aan OVAM? Je betaalt daarop 26 gemeentelijke opcentiemen aan stad Oostende.

Wat is de gewestelijke milieuheffing?

De milieuheffing van OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is gebaseerd op het decreet van 23 december 2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen. Het is een belasting op

  • storten, verbranden en meeverbranden van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest,
  • afvalstoffen die buiten het Vlaamse Gewest worden gestort, (mee)verbrand, gesorteerd of voorbehandeld.

OVAM int deze gewestelijke heffing. 

Wat zijn opcentiemen?

  • Een deel van de milieuheffing is bestemd voor het Vlaamse Gewest. 
  • Een ander deel zijn de opcentiemen. Die zijn bestemd voor de gemeentes. Stad Oostende heft 26 gemeentelijke opcentiemen voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025. Dit betekent dat per euro dat je verschuldigd bent volgens het basistarief, je 26 cent moet betalen voor stad Oostende.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.