Opdracht / missie

Hoofdthemas

Wie en wat

In 2015 besliste de Gemeenteraad van Oostende om een stedenbouwkundige kwaliteitskamer te installeren. De kwaliteitskamer kreeg de naam Stadsatelier Oostende.

De opdracht van het Stadsatelier bestaat uit verschillende deelopdrachten:

  • Kwaliteitsadvies en begeleiding aan projectgebonden ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit projectgebonden advies moet een dialoog zijn tussen ontwikkeling van de algemene nieuwe ruimtelijke visie en de real-time vraag naar mogelijkheden voor nieuwe projecten.
  • Begeleiding en finaal advies over de nieuwe inbreidingsprojecten, met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen.
  • Begeleiding en advies over strategische bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag en sturen als waakfunctie over de stedenbouwkundige kwaliteiten en de architecturale meerwaarde die de grote projecten moeten hebben.
  • Ondersteuning en begeleiding naar het op te richten AG rollend fonds (werknaam) in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, de de stedenbouwkundige kwaliteiten en architecturale meerwaarde.