Openbare onderzoeken en inzage dossiers

Openbare onderzoeken en inzage dossiers

Openbare onderzoeken en inzage in recent vergunde dossiers.

Inzage van een openbaar onderzoek of van een dossier dat niet langer dan 30 dagen geleden werd vergund, kan sinds 22 mei 2023 volledig online.

Wens je technische uitleg over het dossier, vul dan het terugbelformulier in en we nemen binnen de 48 uur contact met je op.

Terugbelformulier - Omgevingsvergunningen


Openbaarheid van bestuur

  • Je kocht een nieuwe woning, maar kreeg de plannen er niet bij?
  • Je wenst een kopie van een vergunning?
  • Je wenst inzage in een vergund dossier?

Alle historische (ouder dan 30 dagen na vergunning) stedenbouwkundige documenten kunnen geraadpleegd worden bij de dienst Omgeving.

Vul hiervoor het onderstaande formulier in en iemand van de dienst Omgeving zal je aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Kopieën van bouwplannen behoren tot de privésfeer en kunnen dus alleen maar door de eigenaars aangevraagd worden.

Bouwplannen of bouwvergunningen - aanvraag inzage of kopie


Openbaar Onderzoek erfgoed Amandine

Op 14 december 2023 start er een openbaar onderzoek over de bescherming van de Amandine als monument. Vanaf dan kun je het dossier inkijken in het stadhuis. Maak hiervoor een online afspraak

Zodra het openbaar onderzoek start vind je deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen bij het Infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.”


Milieueffectenbeoordelingsprocedure offshore windparken

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft een aanvraag ingediend voor een machtiging voor het bouwen en een vergunning voor het exploiteren van offshore windparken en parkbekabeling in het Belgisch deel van de Noordzee. Deze aanvraag is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure.

Je kunt de aanvraag, het milieueffectenrapport en de niet-technische samenvatting digitaal raadplegen van 12 december 2023 tot en met 11 januari 2024 op de website van BMM. Je kunt op die site ook meteen een afspraak maken om de documenten fysiek in te kijken.


JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.