Openbare toiletten worden toegankelijk gemaakt

Omdat iedere Oostendenaar telt, is Stad Oostende begonnen met de vervanging van alle openbare toiletten door toegankelijke voorzieningen. Aan de 17 Oktoberstraat en aan de Northlaan komt er alvast aangepast sanitair.

Toegankelijke voorzieningen zijn een belangrijk aandachtspunt in het bestuursakkoord. De stapsgewijze overschakeling naar aangepaste toiletten in de stad en op het strand is een belofte naar de mensen toe. 

De eerste openbare toiletten die worden aangepakt, zijn die aan de de 17 Oktoberstraat en aan de Northlaan. Op beide locaties komt een toegankelijke toiletmodule met oprijhelling. 

De Handelaarsbond Mariakerke Raversijde en omliggende vzw reageert alvast tevreden. De handelaars vragen al langer aangepast en toegankelijk sanitair in het straatbeeld. Aanpassingen in winkels of horecazaken zijn omwille van praktische redenen vaak niet uitvoerbaar. De locatie aan de Northlaan naast het huidige openbare toilet is ideaal. Ook minder mobiele mensen hoeven nu niet meer op zoek te gaan.

Momenteel wordt de verdere uitrol van aangepast sanitair onderzocht. De bevindingen van de werkgroepen van de Commissie voor Personen met een Beperking worden daarbij het uitgangspunt.

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 0.00 u.