Oplossing voor watertekort en verzilting in Tuinen van Stene

Het voedselpark 'de Tuinen van Stene' heeft tijdens de zomermaanden steeds vaker te kampen met watertekort en een te hoog zoutgehalte van het water. Voor deze problemen is er nu een oplossing in de maak: nieuwe stuwen en de opvang van extra regenwater.

Door de bouw van nieuwe stuwen kan er veel meer water te plaatse worden gebufferd en daalt het zoutgehalte van het water. Daarnaast zal de Stad voortaan ook het regenwater vanop de sporthal van het nabijgelegen Sint-Andreasinstituut opvangen in de grachten en in nieuwe ondergrondse buffers. Vandaag gaat dat water gewoon verloren in de riool. Zonde als je weet dat er voor de landbouwactiviteit in het park alleen al 1.300 m³ water per jaar nodig is.

Oplossing op maat

In het kader van het Europese Interreg IV-project SCAPE werd er met experts een oplossing op maat uitgewerkt voor zowel de verzilting als het watertekort.

Door de bouw van extra stuwen in de nieuw gegraven grachten, komt het water in het landbouwpark hoger te staan. Zo wordt er een veel grotere hoeveelheid regenwater gebufferd binnen het gebied. Bovendien zorgt deze hogere waterstand ook voor extra druk op de bestaande zoutere lager gelegen waterlagen, waardoor het zoutgehalte in het grachtenstelsel fors daalt.

Verder is er een afspraak met de lokale school (het Sint-Andreasinstituut) om het regenwater dat op het plat dak van de sporthal valt, af te leiden naar een ondergrondse buffer en de grachten van het voedselpark. Op vandaag wordt dit zoet regenwater afgevoerd in de riolen waardoor het verloren gaat, terwijl dat regenwater eigenlijk van prima kwaliteit is.

Onder de boomgaard worden er citernes - met een capaciteit van 360 m³ - geplaatst waarin het regenwater wordt opgeslagen. Dat water kan dan tijdens de droge periodes worden gebruikt in het voedselpark.

De werken worden nog dit voorjaar uitgevoerd. De kostprijs bedraagt ongeveer 400.000 euro.

Meer info over de Tuinen van Stene op www.oostende.be/tuinenvanstene.

Gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021 10.00 u.