Opmaak Drugbeleid

Het voorkomen, begeleiden en beperken van middelengerelateerde problemen gebeurt het meest effectief door middel van een coherente en gemeenschappelijke aanpak. Iedere organisatie kan dit invullen op maat van de eigen werking. Idealiter wordt zo een aanpak uitgewerkt binnen een alomvattend ‘alcohol- en drugbeleid’, wat een samenhangend geheel is van afspraken over hoe een organisatie omgaat met alcohol en andere drugs. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om gamen en gokken mee op te nemen.

Bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid wordt altijd vertrokken vanuit de visie van de organisatie, of dit nu over een kinderopvang, jeugdhuis, sportclub, vzw,... of een bedrijf gaat. Zo een beleid bestaat steeds uit de vier pijlers regelgeving, begeleiding, informatie en vorming en structurele maatregelen. Het biedt een duidelijk kader waarop je kan terugvallen in specifieke situaties.

Voor de opmaak of evaluatie van een drugbeleid kan er kosteloos beroep gedaan worden op ondersteuning door een preventiewerker van CGG Noord-West-Vlaanderen. Informatie hierrond kan verkregen worden via de coördinator Drugbeleid via veiligheid@oostende.be of op het nummer 059 25 86 10.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.