Opportuniteitsadvies

Hoofdthemas

Opportuniteitsadvies voor kinderopvangorganisatoren die opstarten, uitbreiden of verhuizen

Vanaf 1 januari 2022 is een organisator Kinderopvang verplicht in volgende gevallen een opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur:

 • Bij opstart van groepsopvang (vanaf 9 plaatsen)
 • Bij verhuis bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente
 • Bij uitbreiding vanaf 9 plaatsen

Dit is een ondersteunend, niet bindend advies met als bedoeling de dialoog op gang te brengen tussen organisator en gemeente. Zo heeft de organisator een beter beeld op de lokale context, de voor- en nadelen van de geplande locatie of uitbreiding en mogelijke actiepunten daaraan verbonden. Deze criteria kregen een positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang én werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 20 december 2021.

Op deze manier vraag je een opportuniteitsadvies aan bij het lokaal bestuur: (je doet dit ruim voor je jouw aanvraag bij Agentschap Opgroeien indient)

 1. Organisator stelt de vraag via coordinator.kinderopvang@oostende.be en vermeldt daarbij het volgende:
  • Adres
  • Geplande openingsdatum
  • Capaciteit
  • Tarief ouderbijdrage
  • Specifieke doelgroepen, werking
  • Intentieverklaringen of HHR
  • Het formulier van Kind en Gezin waarin het lokaal bestuur het advies moet indienen
 2. Ontvangstbevestiging binnen de 3 werkdagen via mail.
 3. Lokaal bestuur antwoordt binnen de 30 kalenderdagen met een inhoudelijk advies
  • Via mail
  • Via aangetekend schrijven
 4. Binnen de 30 kalenderdagen na het ontvangen van het advies (verzenddatum mail als referentie): reactie van organisator op het advies mogelijk.
 5. Organisator kan binnen deze 30 kalenderdagen na het ontvangen van het advies vragen om gehoord te worden. Hiervoor stuurt de organisator een mail naar: 

Het lokaal bestuur engageert zich om neutraal op te treden als regisseur Kinderopvang.

Na de start van de opvang kan een organisator lid worden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en wordt hiervoor uitgenodigd door het lokaal bestuur op het eerstvolgende LOK na toekenning van de vergunning

De criteria die het lokaal bestuur hanteert, vind je in deze bijlage terug:

Opportuniteitsadvies.pdf117,5 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.