Oproep uitbating strandinfrastructuur

Oostende zet in de zomermaanden volop in op strandbeleving en comfort tijdens een strandbezoek. De diverse uitbatingen op het strand vormen daar een belangrijk element in.

Deze strandinfrastructuur zorgt voor extra comfort voor de strandgasten. Ze zijn een leuke plek om te vertoeven met een hapje en een drankje. De aanwezigheid van EHBO-posten, toiletten en lockers op het strand maken een zomers strandbezoek nog aangenamer. De tijdelijke terrassen in  een zomers concept verhogen daarmee zeker de strandbeleving.

Stad Oostende stelt de locatie op het Groeistrand aan de westelijke zijde van de Westelijke Strekdam (tussen de Kapucijnenstraat en de Westelijke Strekdam) beschikbaar en lanceert een oproep naar geïnteresseerden.

Oproep

Op het Groeistrand aan de westelijke zijde van de Westelijke Strekdam (tussen de Kapucijnenstraat en de Westelijke Strekdam) stelt de Stad een zone ter beschikking voor de uitbating van een evenementenzone met EHBO-post, sanitaire voorzieningen en een tijdelijk terras. Er moeten ook een toeristisch infopunt en minimum 50 lockers voorzien worden. Deze infrastructuur mag open zijn tussen 10.00 en 24.00 uur, en dit maximum 120 dagen. In die 120 dagen zitten ook de opbouw en afbraak van de constructie vervat.

De vergunningsprijs bedraagt 20.000,00 euro, exclusief de kosten voor water- en elektriciteitsverbruik.

  • Opbouw: van donderdag 11/05/2023 t.e.m. woensdag 17/05/2023
  • Uitbating van de infrastructuur: van woensdag 17/05/2023 of donderdag 18/05/2023 (Hemelvaart) t.e.m. zondag 03/09/2023
  • Afbraak: maandag 04/09/2023 t.e.m. vrijdag 08/09/2023

De exploitatie moet verder voldoen aan de richtlijnen van het PRUP, de Vlaamse Overheid en de Stad Oostende.

Gunnings- en evaluatiecriteria

Volgende gunningscriteria worden opgenomen:

  • Ervaring van de kandidaat met gelijkaardige projecten (20 punten)
  • Inplantingsplan (30 punten): visuals/renders met vermelding van de diverse onderdelen (EHBO, sanitair, lockers, toeristisch informatiepunt, tafels, stoelen, verlichting, luidsprekers, toegang, aansluiting water, aansluiting elektriciteit, …). Ook het ruimtelijk concept en of er voldaan wordt aan de opgelegde richtlijnen wordt bekeken.
  • Uitgebreide omschrijving van het project (60 punten): uitstraling, concept, toegankelijkheid, gebruikte materialen, interieurinrichting, … De Stad verwacht eveneens een visie over de uitbating en een toelichting bij de bediening, creatieve invulling en evenementen en informatie over het gebruik van verse en lokale producten.
  • Businessplan (10 punten)

Kandidaten kunnen hun volledig, gedetailleerd en gedocumenteerd dossier indienen t.e.m. 31 maart 2023 bij de dienst Vergunningen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende of via vergunningen@oostende.be. Meer info bij mevrouw Schirley Cordy, 059 25 85 02, vergunningen@oostende.be.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal de vergunning voor de evenementenzone gunnen aan de kandidaat die de economisch meest voordelige regelmatige kandidatuur indiende, rekening houdend met de gunnings- en evaluatiecriteria en de exploitatievoorwaarden die je hieronder kan downloaden.

exploitatievoorwaarden.pdf116,9 Kb(pdf)

Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023 12.00 u.