Het opstellen van een renovatiemasterplan?

Wat zijn de stappen voor het opstellen van een renovatiemasterplan?

Om tot een renovatiemasterplan te komen, volgen jullie best onderstaande stappen. Vergeet niet dat voor deze stappen de tussenkomst van de syndicus vereist is om ze vooraf op de agenda van de (Bijzondere) Algemene Vergadering te plaatsen. Bespreek deze kwesties op de (B)AV om een beslissingen te nemen in overleg met alle mede-eigenaars.

Stappen renovatiemasterplan:

  1. Goedkeuring van de VME: Het is belangrijk dat de Vereniging van Mede-Eigenaars akkoord gaat met het opstellen van een renovatiemasterplan.
  2. Budgettoewijzing: Zorg ervoor dat de VME budget vrijmaakt voor de opstelling van dit plan.
  3. Projectteam samenstellen: Vorm een projectteam gesteund door de VME. Dit projectteam zal, in samenwerking met de syndicus, alle informatie verzamelen om het renovatiemasterplan te bestellen en op te stellen. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor andere mede-eigenaars binnen de VME.
  4. Mandaat voor goedkeuring en samenwerking: Geef dit projectteam het mandaat om offertes goed te keuren en samen te werken met het studiebureau dat het renovatiemasterplan zal opstellen.
  5. Profiteer van de kosteloze begeleiding van Energiehuis Oostende: Maak gebruik van de kosteloze begeleiding van Energiehuis Oostende. Een ervaren professional kan waardevol advies verstrekken in voorbereiding op en tijdens de opmaak van het renovatiemasterplan. Deze begeleiding gebeurt na het ondertekenen van een engagementsverklaring (minstens 15WE) of van een samenwerkingsovereenkomst (minder dan 15WE). Dit moet tevens geagendeerd worden op een (B)AV, zodat hierover kan gestemd worden.
  6. Activering renovatiemasterplan + tegemoetkoming:
    1. Appartementsgebouwen vanaf 15 wooneenheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van VEKA voor het opstellen van een renovatiemasterplan binnen het raamcontract van VEKA. Deze financiële ondersteuning dekt 60% van de kosten, met een maximum van 12.000 euro inclusief btw en kan na het opstellen van het renovatiemasterplan aangevraagd worden. Meer informatie op Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen | Vlaanderen.be
    2. Appartementsgebouwen met minder dan 15 wooneenheden kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van Energiehuis Oostende voor het opstellen van een renovatiemasterplan binnen het standaardbestek van Energiehuis Oostende. Deze financiële ondersteuning dekt 60% van de kosten, met een maximum van 7.500 euro inclusief btw en kan na het opstellen van het renovatiemasterplan aangevraagd worden. Voor meer informatie contacteer Energiehuis Oostende.

Met deze stappen leggen jullie een goede basis om jullie appartementsgebouw te renoveren tot een comfortabel en toekomstbestendig gebouw.
 

IK HEB INTERESSE IN DE OPMAAK VAN EEN RENOVATIEMASTERPLAN VOOR MIJN APPARTEMENTSGEBOUW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.