Ochtend- en avondopvang via de Buitenschoolse Kinderopvang

Via de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) kan je een beroep doen op ochtendopvang vanaf 06.30 uur en avondopvang tot 19.00 uur. De animatoren van De Speelpleinwerking begeleiden de kinderen tussen de speelpleinlocaties en de BKO.

’s Ochtends moeten kinderen aanwezig zijn voor 08.00 uur!

Locaties:

In 5 locaties van de BKO zijn er plaatsjes gereserveerd voor kinderen van pleZAND. Alle kinderen nemen deel aan Speelpleinwerking pleZAND in de Vuurtorenwijk (Fortstraat 128)

BKO De Sloeber
Lijsterbeslaan 59
BKO De Bengel
Blauwkasteelstraat 105
BKO De Deugniet
Manitobalaan 1b
BKO De Ballon
Mansveldstraat 11a
BKO De Ravotter
Kasteelstraat 22a (Zandvoorde)

Prijs:

0,81 euro per begonnen halfuur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag, wordt een korting van 25% verleend op de financiële bijdrage. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Een sociaal tarief kan worden aangevraagd. Info en voorwaarden bij het administratief centrum van de BKO.

Info en inschrijven?

Ouders die opvang wensen en nog geen dossier hebben bij de BKO moeten vooraf een administratief dossier laten opmaken (op afspraak!).

Reserveren kan enkel digitaal via: https://inschrijvingenjeugd.oostende.be/

Inschrijven voor de ochtend- en avondopvang in de herfstvakantie kan vanaf donderdag 29 september om 18.00 uur.

Let wel, het aantal plaatsen is beperkt.

Annuleren

Annuleren is enkel mogelijk volgens de annuleringsprocedure die opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de BKO, dit kan je hier nalezen.